Urząd Gminy Ińsko
Powróć do: Realizowane projekty

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Ińsko

 

Gmina Ińsko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19, Działanie 11.2 Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście pandemii COVID-19 uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Ińsko”.

W związku z tym mieszkańcy gminy Ińsko będący właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego  (budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych) mają możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości:

 

  1. I.         25.000,00 zł - na częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego, która obejmuje izolację  cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z likwidacją źródła ciepła opartego na spalaniu paliwa stałego i zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Wykonanie częściowej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W 150maksymalnie kWh/m2 na rok.

 

  1. II.       50.000,00 zł - na pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z likwidacją źródła ciepła opartego na spalaniu paliwa stałego i zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Wykonanie pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.

 

Sporządzenie audytu energetycznego następuje na zlecenie Gminy i jej koszt jest również przez nią pokrywany.

 

Projekt realizowany będzie począwszy od 11 lipca 2022 do 31 grudnia 2023 r.


Zgłoszenia udziału w projekcie należy dokonać w formie pisemnej na formularzu udostępnionym na stronie internetowej gminy Ińsko (www.insko.pl) w zakładce „Gospodarka”, podzakładka „Realizowane projekty”, dział „Termomodernizacja” lub pobrać formularz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko sekretariat lub pokój nr 13.

Zgłoszenia w roku 2022 przyjmowane będą od 13 lipca do 19 sierpnia.  

Zgłoszenia w roku 2023 przyjmowane będą od 10 stycznia do 30 kwietnia.  

Dofinansowanie w formie grantu udzielone zostanie po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia na podstawie zawartej umowy.

Więcej informacji o projekcie można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku pok. 13 - osoba do kontaktów Pan Krzysztof Paluch tel. 91 5065065, Pan Michał Kupczyński tel. 91 5623025.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia
Format: docx, 91.31 kB
Regulamin
Format: pdf, 557.32 kB