Urząd Gminy Ińsko
Powróć do: Realizowane projekty

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnegooraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

Inwestycja będzie polegała na zaprojektowaniu oraz wybudowaniu odcinka promenady nad jeziorem Ińsko od mostku (łącznie z mostkiem) do budynku tzw. Hangaru oraz zagospodarowanie terenu przy wieży widokowej w Ińsku. Inwestycja przyczyni się do estetyzacji tej części miasta oraz poprawy infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Wybudowany zostanie nowy mostek nad strugą Ińska, deptak z oświetleniem i małą infrastrukturą i co ważne nowe umocnienie brzegu jeziora Ińsko na w/w odcinku. Przy wieży widokowej powstaną miejsca rekreacji z deptakiem oraz miejscami parkingowymi.

Inwestycja będzie realizowana na podstawie Promesy Inwestycyjnej NR 01/2021/10012/PolskiLad w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która daje Gminie Ińsko 90% dofinansowania.

 

Dofinansowanie 90 % - 2.243.673,25 zł

Wkład własny Gminy Ińsko 10% - 249.297,03 zł

 

Termin realizacji umowy do 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.