Urząd Gminy Ińsko
Powróć do: Realizowane projekty

PROJEKT POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE

termo 

Nazwa funduszu :  PRO WZP 2014-2020 w ramach EFS

Realizator projektu: Zespół Szkół w Ińsku

 Czas trwania projektu: od 01.09.2021 do 31.05.2022r. 

Numer umowy :  WWS/22/2022

Data zawarcia umowy: 3.03.2022

Łączna wartość projektu: 23 964,52 zł (100%)

Kwota przyznanej pomocy wg umowy o przyznanie grantu w ramach I i II transzy: 22 646,47 zł  (94,5%)

Wysokość wkładu własnego: 1 318,05 zł (5,5%)

Zajęcia organizowane w Szkole Podstawowej w Ińsku w ramach projektu Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
matematyka, język niemiecki, język polski, edukacja wczesnoszkolna - 144 godziny


Zajęcia rozwijające uzdolnienia:
matematyka, Koło Małego Naukowca, język angielski, język niemiecki, wokalno-teatralne - 154 godziny

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się - 28 godzin

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne - 56 godzin

Celem projektu było  wsparcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną uczniów po okresie nauki zdalnej i  zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów. Cel został osiągnięty.