Urząd Gminy Ińsko
Powróć do: Realizowane projekty

Plac Targowy w Ińsku

Operacja typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Tytuł operacji: „Przebudowa targowiska w Ińsku”

Cel operacji:  Poprawa konkurencyjności lokalnych producentów rolnych, w tym sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, poprzez przebudowę istniejącego targowiska w Ińsku przy ul. Bohaterów Warszawy i utworzenie stałego targowiska całorocznego "Mój Rynek

Efekt rzeczowy realizacji operacji:  Przebudowa targowiska w Ińsku.

Wartość projektu:  898.864,81 zł.

Wysokość dofinansowania: 507.630,00 zł.