Urząd Gminy Ińsko
Powróć do: Dla Mieszkańca

Kontakty alarmowe

 

Awarie Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej

- PUWiS Nowogard – 39 20 711, 784 000 440

- Oczyszczalnia Ścieków w Ińsku – 91 5623 – 230


Zakład Gazowniczy

- Zakład gazowniczy w Koszalinie – 91 34 84 186

- Rejon Dystrybucji Gazu Drawsko Pom.  – 94 36 32 243


Utrzymanie Cmentarzy w Gminie Ińsko

- Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych w Ińsku – 605 082 292


Utrzymanie Placów Zabaw

- Urząd Gminy i Miasta w Ińsku  – 915065065


Awarie dotyczące OŚWIETLENIA ULICZNEGO – telefon alarmowy w dni wolne od pracy bądź w godzinach nocnych - 991

BOK Goleniów - 91 8134509

     W dni powszednie:

       Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

poniedziałek –8:00 – 16:00

od wtorku do czwartku – 7:30 – 15:30

piątek – 7:00 – 15:00

lub w godzinach pracy do Urzędu Gminy i Miasta Ińsko:

Pani Magda Kamińska 

 

91-5621022

 

mkaminska@insko.pl

Sekretariat

91 5623-025

urzad@insko.pl

 

BRAK PRĄDU  – nie związany z brakiem oświetlenia ulicznego – Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia pod bezpłatnym numerem telefonu – 991


UTRZYMANIE DRÓG

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Stargardzie

Tel. 91 562-40-66

Tel.  602400262

DROGI POWIATOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

Tel.  726319984

DROGI GMINNE( zimowe utrzymanie dróg)

Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych w Ińsku

Tel. 605082292

Zakład Usług Leśnych Studnica

Tel. 500031815

 

Przypomina się właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym i zarządcom nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości ( obowiązek ten wynika z art.5 ust 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 13.09.1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)


Służby

Numery telefonów

NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Posterunek Policji w Ińsku

91 4813594,

Pogotowie Energetyczne

991