Urząd Gminy Ińsko
Powróć do: Realizowane projekty

Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Ścienne

 

Gmina Ińsko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizuje ze środków Unii Europejskiej projekt pn.: „Budowa i wyposażenie świetlicy w miejscowości Ścienne”.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00110-65170-UM1610147/21  z dnia 16.05.2022 r.

Wysokość dofinansowania 500.000,00 zł.