Urząd Gminy Ińsko

Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, JST, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.

Materiały dotyczące zmian w LSR i załącznikach są dostępne w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9 oraz na stronie www.wir-lgd.org.pl.  Konsultacje (możliwość zgłaszania uwag i proponowanie zmian osobiście w biurze WIR, mailowo wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie 91 578 43 78) trwają do 21 lutego 2023 r. do godz.15.00.

Termin warsztatu refleksyjnego 24 lutego 2023 r. (piątek), początek godz. 11.00, lokalizacja – nad jeziorem Miedwie „Przystań Wodniak” ul. Wędkarska  przy promenadzie, 20 m za plażą główną idąc w kierunku amfiteatru. 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Stowarzyszenie corocznie organizuje warsztat refleksyjny, tzw. ćwiczenia analityczno-refleksyjne, tak by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te będą też podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 21 lutego 2023 r. mailowo na adres wirlgd@wp.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 91 578 43 78.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności