Urząd Gminy Ińsko

Wyniki wyborów na sołtysa !

W dniu 10 czerwca 2024 r. odbyły się wybory na sołtysów w Sołectwie Czertyń i Ciemnik. W obu sołectwach mieszkańcy bardzo licznie przybyli na wybory sołtysa na nowa kadencję 2024-2029.
W Sołectwie Czertyń odbyły się dwie tury głosowania. W drugiej turze przewagą 6 głosów na sołtysa Sołectwa Czertyń wybrany został pan Piotr Rusielewicz. Natomiast w Sołectwie Ciemnik podczas 1 tury głosowania większością głosów wybrany został na sołtysa Sołectwa Ciemnik pan Andrzej Motyl.

Sołtys to bardzo wymagająca funkcja społeczna. Otaczający nas świat ulega przemianom. Tym samym, zmieniają się potrzeby mieszkańców. Gratulujemy obu Panom i życzymy owocnej i wytrwałej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Zabawna-Poszewka-soltys- 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności