Urząd Gminy Ińsko

Spotkanie w sprawie inwestycji w Gminie Ińsko

W dniu 10.10.2023r. odbyło się spotkanie z Panem Arturem Szałabawką Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polski oraz Panią Anną Pawlak Dyrektorem ds. Rozwoju Relacji Społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego. Podczas spotkania podsumowano zadania, na które Gmina Ińsko otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Rozwoju Dróg. Dotychczasowa współpraca przyniosła korzyści w postaci inwestycji zrealizowanych, będących w trakcie realizacji oraz tych który realizacja niebawem się rozpocznie. Łączna wartość inwestycji to ponad 35 mln złotych.

Zrealizowano inwestycje:

 1. Modernizacja sposobu ogrzewania na zeroemisyjny w świetlicach wiejskich w miejscowościach Ciemnik oraz Studnica na obszarze Natura 2000;
 2. Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Storkowo;

W trakcie realizacji są: 

 1. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego;
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Ścienne na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego;
 3. Modernizacja Infrastruktury sportowej w Ińsku;
 4. Modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Ińsku wraz z montażem paneli fotowoltaicznych;

W przygotowaniu do realizacji:

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne;
 2. Modernizacja Infrastruktury sportowej w Ińsku - etap II;
 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku - etap I;

W ramach Programu Odbudowy Zabytków zrealizowane zostaną inwestycje:

 1. Remont wieży Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Storkowie - etap I;
 2. Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko;

Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi oraz Pani Dyrektor za pomoc w pozyskiwaniu środków niezbędnych do realizacji inwestycji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności