Urząd Gminy Ińsko

Robocze konsultacje społeczne projektu Strategii IIT

Partnerstwo JST Powiatu Stargardzkiego ogłasza robocze konsultacje społeczne 

projektu Strategii IIT

 

Szanowni Państwo, 

niniejsza strategia terytorialna IIT stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzwania i szanse wskazane w przeprowadzonej diagnozie obszaru partnerstwa. Strategia i jej proces przygotowywania są zgodne z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, a także z projektem z dnia 11 października 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Strategia zawiera m.in. syntezę diagnozy, cele, do których partnerstwo dąży oraz odpowiadające im kierunki działań, wskaźniki, model struktury funkcjonalnoprzestrzennej, listę projektów wraz z informacją o ich wyborze, źródła finansowania i opis systemu wdrażania.

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii IIT z wykorzystaniem dedykowanego formularza uwag.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii ZIT może złożyć każdy, w terminie od 12 września 2023 r. do 22 października z wykorzystaniem:

·         elektronicznego formularza zgłaszania uwag dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/e/YBtgcXFJd5 

·         formularza PDF wysłanego poprzez pocztę elektroniczną na adres: sandra.kozica@zmp.poznan.pl

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: sandra.kozica@zmp.poznan.pl 

 

Z wyrazami szacunku, 

Danuta Ankutowicz, 

Przewodnicząca Rady Partnerstwa

Pliki do pobrania:

Strategia
Format: pdf, 8.59 MB
Formularz
Format: pdf, 119.48 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności