Urząd Gminy Ińsko

NABÓR PROJEKTÓW DO STRATEGII IIT PARTNERSTWA JST POWIATU STARGARDZKIEGO

W związku z trwającymi pracami nad strategią terytorialną dla Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Stargardzkiego, Przewodniczący Rady Partnerstwa ogłasza nabór projektów możliwych do realizacji w Partnerstwie. 

Propozycje projektów do ujęcia w Strategii IIT składać mogą: mieszkańcy partnerstwa, podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy w tym m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, edukacji, kultury, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Dotychczasowa praca nad dokumentem pozwoliła przyjąć przez Radę Partnerstwa „Diagnozę społeczno-gospodarczą obszaru” oraz opracować „Cele Partnerstwa i ich operacjonalizację”. Dokumenty te znajdują się poniżej i są gotowe do pobrania. 

Propozycje projektów do ujęcia w Strategii IIT należy składać poprzez:

·         wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem: https://forms.office.com/e/VyAt5BsFE4 

·         lub przesłanie na adres sandra.kozica@zmp.poznan.pl wypełnionego formularza WORD w formie .doc (formularz do pobrania dostępny poniżej). 

Termin zgłaszania przedsięwzięć:  od 25.08.2023 r. do 17.09.2023 r.

Zgłoszenie projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

Ewentualne pytania w kwestii naboru należy kierować do doradców Partnerstwa z ramienia Fundacji Miasto: 

·         Pana Sławomira Doburzyńskiego (tel.: 609 536 832 | e-mail: sdoburzynski@wp.pl) 

·         lub Pani Sandry Kozicy (tel.: 667 834 019 | e-mail: sandra.kozica@zmp.poznan.pl)

Pliki do pobrania:

Cele Partnerstwa i ich operacjonalizacja
Format: pdf, 163.42 kB
Formularz zgłoszenia
Format: docx, 151.13 kB
Raport Diagnostyczny
Format: pdf, 17.85 MB
Pismo przewodniczącego
Format: pdf, 131.96 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności