Urząd Gminy Ińsko

Czyste Powietrze spotkanie dla mieszkańców

ZAPROSZENIE

 

W imieniu firmy By Energy Solutions zapraszam mieszkańców Gminy Ińsko na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste powietrze”.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2023 r. o godzinie 17.00 
w holu kina „Morena” w Ińsku ul. Przybrzeżna 1.

 

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo:

- jak otrzymać najwyższą dotację z programu "Czyste Powietrze" (nawet do 136 200 zł), Mój Prąd i Moje Ciepło,

- jak obniżyć rachunki za ogrzewanie i prąd,

- o programie "Czyste Powietrze +", czyli systemie prefinansowania (nie potrzeba mieć całości kwoty inwestycji - fundusz wypłaca środki w wysokości dotacji za beneficjenta),

- o dyrektywach Unijnych oraz jakie warunki emisyjności będzie musiał spełniać każdy budynek.

Program „Czyste Powietrze” 

Dziedzina finansowania: Ochrona powietrza

Terminy naboru: Program realizowany w latach 2018–2029, przy czym:

zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
·         środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Rodzaj zadania: Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zakres finansowania:

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe
Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
Ocieplenie przegród budowlanych
Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe)
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
·         Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy

Forma dofinansowania:

Dotacja
Dotacja z prefinansowaniem
·         Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Warunki finansowe. Maksymalne kwoty dotacji:

Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
·         Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Przygotowanie wniosku:

·         Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

·         Dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza:

– przy podstawowym poziomie dofinansowania: 135 tys. zł

– przy podwyższonym poziomie dofinansowania: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

– przy najwyższym poziomie dofinansowania: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Warunki szczegółowe/wymagana dokumentacja dostępna w Portalu Beneficjenta www.wnioski.wfos.szczecin.pl 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności