Sonda

Wybierz zadanie Budżetu Obywatelskiego 2019 r.

Wyniki sondy

foto

Utworzenie przedszkola publicznego

dodano: 2017-12-12 09:33:52

Gmina Ińsko od dnia 17 listopada 2017 r. realizuje projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pod nazwą: „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku” nr projektu RPZP.08.01.00-32-K017/17.

Projekt obejmuje:

  1. Utworzenie przedszkola publicznego w budynku Zespołu Szkół w Ińsku przy ul. Poprzeczna 1 poprzez remont pomieszczeń i wyposażenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadanie obejmuje:

- roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń dla dzieci w wieku 3 – 4 lat, w tym z niepełnosprawnościami,

- zakup wyposażenia do przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku,

- zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku,

- zakup sprzętu ICT i AV do przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku.

  1. Dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Katalog obejmuje dodatkowe zajęcia:  korekcyjno-wyrównawcze, logopedia, rewalidacja, socjoterapia, język angielski.
  2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Wydatki kwalifikowane projektu - 733 076,73 zł.

Kwota dofinansowania - 621 936,84 zł