foto

Informacje

dodano: 2018-08-03 08:10:58

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IŃSKU

ul. Bohaterów Warszawy 38

73 – 140 IŃSKO

e-mail: ops@insko.pl

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZNAJDUJE SIĘ NA PARTERZE URZĘDU (BIURO PO AGENCJI PKO)

PRACOWNICY OPS W IŃSKU


Kierownik OPS

Róża Kursa - pok. nr 8

tel. 091 5621 – 024

 Pracownik socjalny

Izabela Trząska-Huk – pok. nr 9

tel. 091 5621 – 023

Pracownik socjalny

Natalia Moroz - pok. nr 9

tel. 0915621- 023

Asystent rodziny

Laura Sawicka - pok. nr 9

tel. 0915621- 023

Księgowość

Marta Karbowska - pok. nr 2

tel. 915621- 015

 Fundusz Alimentacyjny

Danuta Bielaszewska – pok. nr 3

tel. 091 5621 - 025