foto

Przyjęcia interesantów

dodano: 2016-01-08 14:39:25

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

przyjmują interesantów godzinach pracy

 poniedziałek  godz.  7:30  do 17:00

wtorek - czwartek godz. 7:30-15:30

piatek godz. 7:30 - 14:00 


 BURMISTRZ IŃSKA
PEŁNI DYŻUR DLA INTERESANTÓW
w sprawie skarg i wniosków
W KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK
W GODZ. 16:30 - 17:20


Radca Prawny udzielać będzie nieodpłatnych porad

w dzień wyznaczony na obrady Rady Miejskiej w Ińsku.

Termin oraz godziny dyżuru podawane będą każdorazowo tydzień wcześniej.Mieszkańcy mogą umówić się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Ińsku

w terminie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu

w Biurze Rady Miejskiej w Ińsku lub pod numerem telefonu 91- 5621-012