Konsultacje społeczne

Regulamin:

 1. Zadać pytanie Burmistrzowi mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza.
 3. Burmistrz udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni roboczych.
 4. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 5. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Burmistrz.
 6. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 7. Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

Pytania do Burmistrza Ińska:


Zadający: Paweł

Pytanie: Panie Burmistrzu jaka jest podstawa prawna pobierania opłat za parkowanie w pasie drogowym ulicy położonej przy plaży? Czy dla tej ulicy obowiązuje uchwała o ustanowieniu strefy płatnego parkowania? Zauważam, że stosownie do treści art. 13b ustawy o drogach publicznych 1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. 2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. 3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania. 4. Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania: 1) ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł; 2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi; 3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1. 5. Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogą być zróżnicowane w zależności od miejsca postoju. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny postoju nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju.

Odpowiedź:

Witam Panie Pawle,

Przepisy, które Pan podaje faktycznie są obowiązujące ale tylko dla wyznaczonych stref płatnego parkowania. Parkingi położone w pasie drogowym ul. Aleja Spacerowa i Aleja Słoneczna zostały wydzierżawione osobie fizycznej na czas określony. To osoba ta ustala wysokość i rodzaj opłat za parkowanie. W związku z powyższym nie obowiązują tutaj przepisy ustawy o drogach publicznych.
Gmina nigdy nie ustalała w drodze uchwały stref płatnego parkowania.

Co do Pańskiego ponaglenia w sprawie tego pytania informuję, że według regulaminu, który zamieszczony jest na stronie odpowiedź udziela się w ciągu 14 dni. Nie zawsze mam czas aby odpowiedzieć na pytania w ciągu 2 dni.


Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Mieszkaniec

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu,moje pytanie brzmi:dlaczego nie szanujemy naszych pieniędzy?Otóż bardzo ładnie obsadzono cmentarz iglakami i co dalej one po prostu schną.Woda na cmentarzu jest.

Odpowiedź:

Witam Pana/Panią,

Mnie też przykro jest z tego powodu, że posadzone tuje schną, mimo iż są dość regularnie podlewane. Mogę to wytłumaczyć jedynie suszą, którą obserwujemy już od dłuższego czasu. Na wiosnę trzeba będzie przemyśleć dodatkowe nasadzenia.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Zenek

Pytanie: Prosze o informacje co sie stali z mieniem gminnym z rozebranego mola tj. ławkami oraz ze zrobionymi ze stali nierdzewnej wieżami ratowniczymi i drabinkami. Jeśli zostały zbyte to komu, za ile i w jakim trybie?

Odpowiedź:

Witam Pana,

Mienie które pozostało z rozebranego mola jest w części wykorzystywane (ławki, wieżyczka) i w części magazynowane na terenie oczyszczlni ścieków w Ińsku.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Mirek

Pytanie: Prosze skomentować fakt negatywnej opinii jaka Regionalna Izba Obrachunkowa wydała do sprawozdania z wykonania budżetu z 2015 r. Czy czuje sie pan za to odpowiedzialny?

Odpowiedź:

Witam Pana,

Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuca nam nieregulowanie terminowo zobowiązań z tytułu:

a) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) składek na ubezpieczenie społeczne,

c) składek na Fundusz Pracy,

d) zakupu usług.

RIO w swej opinii wyjaśnia też powód, dla którego nie spłacamy terminowo wszystkich tych zobowiązań, a mianowicie przekroczenie wskaźnika spłaty zobowiązań (3,91% przy dopuszczalnym 3,14%) który wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2 178 842,

34 zł. Wszystkie te kredyty były zaciągnięte przez mojego poprzednika, nie czuję się więc winny tej sytuacji. Co do odpowiedzialności - spłacam te kredyty.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Stary mieszkaniec

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu mamy w Ińsku tyle zarośniętych placów a przybył jeszcze jeden przy smażalni ryb jeżeli tak ma wyglądać rozwijanie turystyki w naszej gminie to współczuję jej gospodarzom.

Odpowiedź:

Witam Pana,

Nie wiem co mam na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie wiem o jaki plac chodzi. Poza tym to nie jest pytanie, tylko stwierdzenie.

 

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Zuzanna Jagiello

Pytanie: Witam, Panie Burmistrzu, gdzie mam sie zglosic poniewac popekaly mi sciany pod oknami po akcji Anakaonda, ktora jak wiemy byla w Drawsku na Poligonie od 7 do 17 czerwca. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Witam Pani Zuzanno,

Pismo o odszkodowanie proszę wysłać do CSWL Drawsko z siedzibą w Olesznie oraz jego kopię do wiadomości RZI w Szczecinie.

Pułkownik Gmurski obiecał, że wyrządzone szkody przez ćwiczenia wojskowe będą rekompensowane.

 

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: mieszkaniec

Pytanie: Witam ! Co stało się z dopływem wody do rzeczki. Przez wiele lat woda płynęła teraz ani grama ludzie z jeziora wodę doworza aby posłać ogródki. Nie można wyczyscic części jeziora aby ta woda była na stale?!

Odpowiedź:

Witam Pana/Panią,

Od kilku lat jesteśmy świadkami suszy, która zgodnie z opiniami wielu ekspertów na całym świecie jest wynikiem zmieniającego się klimatu. 

Dotknęła ona również nas i nasze zbiorniki wodne, na których obserwujemy spadek poziomu wód. Przykro mi bardzo, ale tu czyszczenie jeziora nic nie pomoże - potrzebujemy deszczu, ponieważ nasze jeziora są zasilane przede wszystkim przez wody opadowe. Oczywiście organizujemy akcję czyszczenia przy mostku ale co chwilę problem się powtarza.

Jeżeli poziom wody w jeziorze Ińsko to problem będzie się nasilał. 

 

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marta Poszumska

Pytanie: Czy w związku z nietrwałością konstrukcji drewnianych w wodzie rozważana jest wersja mola pływającego? Od lat jest w Ińsku taka platforma przy bazie nurkowej i trwa, bardziej okazałą wersję oglądać można np. w Nowym Warpnie (po sezonie odholowywana w bezpieczne/zaciszne miejsce).

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marto,

Również stwierdziliśmy, że lepszy będzie pomost pływający na plaży. Nowy pomost jest już projektowany. Będzie on wykonany z elementów pływających. We wstępnej koncepcji pomoc ma być elementem ścieżki edukacyjnej. Planowana długość tego obiektu to około 300 metrów.

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: Marta Poszumska

Pytanie: Czy na stronie internetowej Ińska oprócz zdjęć z uśmiechniętymi Amerykanami mogłyby pojawiać się ostrzeżenia o planowanych wielkich i uciążliwych kanonadach - np. takich jak ta w poniedziałek 13 czerwca?

Odpowiedź:

Pani Marto,

Informacje takie są ogłaszane na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Do tej pory to wystarczało, jeśli jednak istnieje taka potrzeba, by publikować je na stronie internetowej - będziemy to robili. Jednocześnie informuję, że jeżeli budynki zostały uszkodzone przez ostatnie nasilone ćwiczenia Anakonda, proszę zgłaszać takie sprawy do UGiM Ińsko, my wystąpimy do CSWL Drawsko o odszkodowanie za zniszczone mienie mieszkańców.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marta Poszumska

Pytanie: Czytając o planach kolejnej ścieżki edukacyjnej - "od Ińskiej Strugi do Kamiennej Buczyny" - chciałabym zapytać, czy Gmina planuje uporządkować, najlepiej połączyć w system i upowszechnić (opatrzyć jakimiś mapkami, materiałami informacyjnymi) już istniejące ścieżki i "szlaczki"? W lesie na północ od Ińska pojawiają się kolejne tablice stanowiące zapewne część jakiejś większej całości wraz z małymi deseczkami z tajemniczym napisem "kierunek marszu" - skąd ten marsz, dokąd, jak długa trasa - nie wiadomo. O wielu innych ścieżkach dowiedzieć można się jedynie przypadkiem na nie trafiając, tymczasem szlak zielony w wielu miejscach zarasta zaniedbany.

Odpowiedź:

Witam Pani Marto,

Zgadzam się co do tego, że warto byłoby uporządkować ruch turystyczny w gminie, co przede wszystkim byłoby korzystne dla przyrody, ale i dla turystów, którzy mieliby jasną i czytelną informację. Tu pojawiają się jednak problemy dwojakiej natury: po pierwsze kwestie własnościowe terenów, a po drugie pieniądze. W naszym budżecie nie mamy środków na promocję naszej Gminy, dlatego próbujemy realizować takie zadania wespół z parkiem krajobrazowym i nadleśnictwami. Stąd między innymi pomysł na ścieżkę edukacyjną od Strugi Iny do Kamiennej Buczyny. Otrzymaliśmy już mapki ze szlakami z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, są one dostępne w Kinie Morena. Czekamy jeszcze na pliki graficzne, które będziemy mogli zamieścić na naszej stronie intenretowej.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marek Kowalczuk

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu Czy ekspertyza w sprawie mola jest gdzieś upubliczniona? Z poważaniem, Marek Kowalczuk

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,

Ekspertyza dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko, w godzinach jego urzędowania.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: tatar

Pytanie: czy samochod strażacki podnośnikiem utrzymywany jest z prywatnych środków prezesa OSP , bo od dłuższego czasu widzę go na budowie domu prezesa

Odpowiedź:

Witam Pana,

Samochód strażacki z podnośnikiem nie jest na utrzymaniu Urzędu Gminy. Samochód ten wykorzystywany jest do celów komercyjnych - co znaczy, że zarabia sam na siebie.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Roman

Pytanie: Witam. Czy znany jest termin pierwszej licytacji komorniczej zakładu po byłym Bioetanolu, czy może zostanie sprzedany w drodze negocjacji z bankiem ?

Odpowiedź:

Witam Panie Romanie,

Nie jest jeszcze znany termin licytacji komorniczej zakładu po byłym Bioetanolu. Jeśli już taki termin będzie ustalony, to z całą pewnością zostanie on podany do publicznej wiadomości.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marek Kowalczuk

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu Kiedy możemy liczyć na uporządkowanie plaży? Czy w związku z tym, że całkiem sporo pali pozostało i chyba jest z ich usunięciem całkiem spory problem - może należało molo remontować zamiast demontować? Z poważaniem, Marek Kowalczuk

Odpowiedź:

Witam serdecznie,

Rozbiórka mola nie była podyktowana czyimś kaprysem, a ekspertyzą wykonaną przez specjalistyczną firmę. Zgodnie z jej zapisem nie było możliwości remontowania tego obiektu. Szkoda, że nie był Pan świadkiem demontażu i nie widział Pan, w jakim stanie było drewno. Pale będą zdemontowane i proszę być spokojnym - zależy mi na tym bardziej niż komukolwiek innemu.

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Zenek

Pytanie: Co zamierza Pan zrobić w sprawie pozostałej części promenady, na której widoczne są ślady wadliwego wykonania nawierzchni?

Odpowiedź:

Witam Pana,

Gwarancja na wykonanie nawierzchni promenady kończy się w marcu 2018r. 

W związku z powyższym zamierzam po sezonie letnim przeprowadzić wespół z wykonawcą i inspektorem nadzoru kolejny przegląd powykonawczy. Jako Gmina będziemy wnioskowali o wymianę wadliwie wykonanej nawierzchni na kostkę.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Zenek

Pytanie: Po co wywiesił Pan na promenadzie tabliczki że teren jest monitorowany sorio nie ma tam żadnego monitoringu? Uważa Pan że to poważne gdy samorząd robi taki kabaret?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Uważam, że wszelkie działania, które prowadzą do powstrzymania śmiecenia, dewastacji i kradzieżom są sensowne. Mnie osobiście takie działania nie śmieszą, natomiast bardzo zasmuca mnie fakt, że nie wszyscy szanują pracę, której celem jest upiększanie naszej Gminy.

PS. Kto Panu powiedział, że kamer nie ma? Dzisiejsza technologia pozwala na zamontowanie takiego systemu monitoringu właśnie po to by łapać delikwentów, którzy niszczą własność publiczną. Nie montuje się wielkich kamer, które są widoczne z odległości kilkunastu metrów. Lampy na promenadzie pozwoliły na ukrycie monitoringu.

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Wędkarz

Pytanie: Witam! Pod kogo podlega Ińskie Centrum Rybactwa? Kilkakrotnie wysyłałem zapytania poprzez formularz kontraktowy zamieszczony na stronie oraz próbowałem się dodzwonić, niestety bezskutecznie.

Odpowiedź:

Witam serdecznie,

Proszę kontaktować się pod te numery telefonu

Ińskie Centrum Rybactwa sp. z o.o.

ul. Przybrzeżna 8
73-140 Ińsko
tel. 91 5623010,  fax 91 5792127

+48504082640  email: biuro@icr.com.pl

lub

+48695565456

email: mateusz@icr.com.pl

 

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marek Kowalczuk

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu W związku z tym, że napotykam na terenie Ińska na karteczki zakazujące wprowadzania psów na tereny zielone pozwalam sobie zwrócić się do Pana z pytaniem o podstawę prawną zakazu na nim publikowanego. Jeśli zaś tabliczki ktoś umieścił bez Pana wiedzy o stosowną reakcję. Bywam w Ińsku dość często. Pomysł ze śmietnikami na psie odchody uważam, za doskonały i godny upowszechniania. Trochę szkoda, że brakuje tam torebek, ale to już tylko drobna niedogodność. Właściciele czworonogów zwykle mają ze sobą stosowny sprzęt, więc ta drobna trudność nie powinna mieć większego wpływu na czystość Ińska. Niestety wspomniany zakaz to krok wstecz w tym względzie. Rozumiem troskę, np. o zasadzenia, ale to działanie nie dość, że bezprawne (wyrok NSA z dnia: 26.02.2015 roku w sprawie o sygn.: II OSK 2439/14 - Wyrok NSA) to jeszcze całkowicie chybione. Problemem Ińska nie są psiaki wyprowadzane na smyczy, po których sprzątają właściciele. Na terenie Ińska znajduje się spora grupa zwierzą żyjących swobodnie. Zwierzęta te nie dostosują się do jakichś zakazów i załatwią swe potrzeby do wody, na trawę czy wprost na nasze głowy. Pomyślmy, co się stanie, gdy się zastosujemy do wspomnianego zakazu: psie kupy znikną z trawników? Oczywiście nie, bo psy pozbawione opieki właśnie tam będą się załatwiać. Kupy jednak zagoszczą też na chodnikach. Przyczyna będzie jak najbardziej oczywista. Sprzątanie kup spod nóg przechodniów, spod kół rowerzystów czy wózków dziecięcych to bardzo kiepski i niebezpieczny pomysł. Czy na pewno o to Państwu chodziło? Na dokładkę pomysł by psy załatwiały się na chodniku jest wbrew ich naturze. Psy tak czynią tylko, gdy nie mają wyboru. Jeśli zamierzacie Państwo trwać w swym pomyśle to jest pewne rozwiązanie, aby przysłowiowy wilk był syty i owca cała. Proponuję w najbliższym czasie stworzyć psie ubikacje. Nie wiem czy zostaną dobre przyjęte przez zwierzęta, ale ich koszt pewnie skutecznie wpłynie na zgodne współżycie miłośników zwierząt i ich przeciwników. Z poważaniem: Marek Kowalczuk

Odpowiedź:

Drogi Panie Marku,

sprawa jest bardzo prosta - chcemy, żeby nasze miasto było czyste! 

Tylko tyle i aż tyle!

Proszę być spokojnym - nie będę uczył psów czytać, ani budował im wychodków. Po prostu chcę zwiększyć wrażliwość naszych mieszkańców, odwiedzających nas turystów na czystość. Każdy posiadacz czworonoga powinien po prostu być za niego odpowiedzialny.

Ważne jest, abyśmy wszyscy dbali o ład i porządek, szanowali pracę tych, którzy o niego dbają, szanowali pieniądze wydawane na utrzymanie trawników, terenów zielonych, zakup kwiatów, ...

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: patrycja

Pytanie: Witam! Czy świadczenie 500+ jest juz wypłacane w naszej gminie. Zlozylam wniosek na poczatku kwietnia i ani decyzji ani żadnej odpowiedzi co się dzieje dalej?

Odpowiedź:

Szanowna Pani Patrycjo,

świadczenia z programu 500 + są wypłacane sukcesywnie na 190 wniosków jest około 140 wypłat. Proszę cierpliwie czekać pieniądze z pewnością do Pani trafią.

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: Julia

Pytanie: Witam serdecznie, oczywiście ma Pan rację, ze wszystkimi zwierzętami trzeba żyć w symbiozie. Chciałam również zapytać czy to prawda że na terenie Drawska wypuszczono rysie oraz węże(jeśli tak to jakie gatunki?). Rozumiem, że to nie dotyczy bezpośrednio naszej gminy jednak zwierzęta się przemieszczają i nie patrzą na granicę miast i gmin.

Odpowiedź:

Szanowna Pani Julio,

o tym, że na terenie naszego regionu wypuszczono parę rysi słyszałem, jednak nie mogę tego potwierdzić w 100 %, ponieważ nikt takiej oficjalnej informacji do urzędu nie przekazał. Podobnie ma się sprawa z wężami. Prawdopodobnie lat temu kilka wpuszczono na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego żmije, ale jakie dokładnie - nie potrafię powiedzieć. Mam tylko nadzieję, że te podmioty które to robią, są odpowiedzialne i mają na uwadze fakt, że to głównie ludzie są gospodarzami tych terenów.

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak