foto

INFORMACJA

dodano: 2020-10-27 14:57:20

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ińska

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1758, 1797, 1829 i 1871), wprowadzam z dniem 28 października 2020 r. do odwołania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku zmianę w zakresie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów.

 1. Obsługę interesantów ogranicza się jedynie do obsługi interesantów w pilnych potrzebach i nagłych przypadkach losowych, w których niezbędna jest osobista wizyta w urzędzie.
  Przed wizytą należy ustalić termin i godzinę z pracownikiem merytorycznym w danej sprawie lub poprzez kontakt z sekretariatem urzędu — tel. 91 562 30 25.

   

Pozostałe formy kontaktu: urzad@insko.pl ops@insko.pl, złożenie korespondencji w skrzynce podawczej oraz przez e-PUAP- /m0nuye422p , pozostawienie pisma w skrzynce podawczej przed urzędem.

 

 1. Funkcjonowanie Urzędy Gminy i Miasta w Ińsku pozostaje w trybie wewnętrznym zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy:
  • poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • wtorek- czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:00 - 15:00

 

Uwaga:

Obsługiwani będą interesanci zakrywający usta i nos za pomocą maski, maseczki ochronnej, odzieży lub jej części lub przyłbicy. (Wyłączeniu podlegają osoby, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą zakrywać ust i nosa — stosownie do przepisów)

 

tel.: Urząd 91 562 30 25

    OPS 91 562 10 23

e-mail: urzad@insko.pl

         ops@insko.pl