foto

KOMUNIKAT

dodano: 2020-10-12 15:09:46

UWAGA !!!

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2 prosi się aby:

 

- bezwzględnie używać środków ochrony górnych dróg oddechowych, a po wejściu do urzędu dezynfekować ręce
(osoby bez wspomnianej ochrony nie będą obsługiwani)

- w pierwszej kolejności konsultować sprawy telefonicznie

- wizyty w urzędzie były poprzedzone rozmową telefoniczną z urzędnikiem i odbywały się gdy jest to niezbędne

- pytania, konsultacje były przeprowadzane przy użyciu komunikacji zdalnej: telefon, poczta elektroniczna

- liczba osób (klientów) przebywających w budynku urzędu nie przekraczała 3

- osoby, które towarzyszą osobom obsługiwanym nie stały na korytarzach, a oczekiwały poza urzędem

- pisma, wnioski były składane przy pomocy skrzynki podawczej

 

tel.: 91 562 30 25

e-mail: urzad@insko.pl