foto

WARSZTATY

dodano: 2020-08-24 15:22:30

Koło Gospodyń Wiejskich w Linówku

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WARSZTATY

Koło Gospodyń Wiejskich w Linówku w partnerstwie z Gminą Ińsko w ramach projektu GRANTOWEGO AKADEMIA WOLNEGO CZASU pt. „Twórczo w Linówku” organizuje warsztaty rękodzieła

dla mieszkańców Gminy Ińsko:

31.08.2020 r. godz. 17:00 –  warsztaty z wykonywania latawców

08.09.2020 r. godz. 17:00 – warsztaty z tworzenia biżuterii

14.09.2020 r. godz. 17:00 – warsztaty z filcowania

(warsztaty odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Linówku)

Zapisy na poszczególne warsztaty prowadzi:

Pani Jolanta – tel. 698 167 663

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z grupy defaworyzowanej tj. powyżej 50 roku życia, a w drugiej kolejności osoby według zgłoszeń.