foto

WAŻNE !!!

dodano: 2020-03-24 11:51:33

UWAGA

Zarządzenie Nr 18/2020

Burmistrza Ińska

z dnia 23 marca 2020 roku

 

w sprawie wyłączenia z użyteczności obiektów użyteczności publicznej.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn.  zm.) w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyłączam z użytkowania i zamykam do odwołania wszystkie obiekty użyteczności publicznej na terenie Gminy Ińsko w tym:

  - place zabaw dla dzieci,

  - siłownie plenerowe,

  - boiska sportowe,

  - Wieżę Widokową w Ińsku,

  - plażę miejską oraz miejsca przeznaczone do kąpieli.

2. Zabrania się z korzystania z wszystkich obiektów i miejsc użyteczności publicznej poprzez zakaz:

- samoistnych zgromadzeń,

- organizowania imprez plenerowych,

- grupowego przebywania i korzystania z infrastruktury turystycznej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.