foto

UWAGA !!!

dodano: 2020-03-11 11:36:27

WAŻNE !!!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z decyzjami Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zamknięciu placówek oświatowych oraz instytucji kultury, postanowiłem również, dla naszego wspólnego dobra, zawiesić działalność Ińskiego Centrum Kultury oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Ińsko.

Chcemy zminimalizować skupianie się większej liczby ludności w jednym miejscu.

Apeluję do Państwa, zwłaszcza do seniorów, aby bez potrzeby nie opuszczali Państwo swoich domów.

Seniorzy, osoby samotne które nie mogą liczyć na pomoc bliskich mogą skontaktować się z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu uzyskania pomocy w zakupach leków czy artykułów spożywczych.

Apeluję również do mieszkańców gminy aby zwracali uwagę na osoby starsze i samotne potrzebujące pomocy. Starajmy się pomagać takim osobom.

Urząd Gminy i Miasta w Ińsku oraz Ośrodek Pomocy Społecznej pracują na dotychczasowych zasadach z tym, że jeżeli osobista wizyta w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko nie jest konieczna uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź przez platformę ePUAP.

 

Zastępca Burmistrza Ińska

-/Michał Kupczyński/-

 

Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

tel. (91) 5623-025,

fax. (91) 5623-063

e-mail: urzad@insko.pl

ePUAP: m0nuye422p

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. (91) 5621-023 lub (91) 5621-024

e-mail: ops@insko.pl