foto

Akcja "Jedno dziecko, jedno drzewo"

dodano: 2019-10-02 12:05:06

ZACHĘCAMY RODZICÓW DZIECI URODZONYCH OD 1 STYCZNIA 2019 DO 31 SIERPNIA 2019 DO UDZIAŁU W AKCJI

Akcja – "Jedno dziecko, jedno drzewo", łączy misję Lasów Państwowych, którą jest ochrona przyrody z misją działalności na rzecz społeczeństwa.

Założenia ogólne akcji:

 • Upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii Polski i Lasów Państwowych, w tym jubileuszu 95-lecia istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - znakiem pamięci będą drzewa, sadzone przez rodziców, którym urodziło się dziecko w terminie od stycznia do końca sierpnia bieżącego roku.
 • Projekt będzie realizowany w nadleśnictwach wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w terminie: wrzesień/październik bieżącego roku.
 • Drzewka będą sadzone na terenach poza lasami należących np. do samorządów.
 • Po stronie nadleśnictw będzie organizacja wydarzenia między innymi: ustalenie z właścicielami gruntów lokalizacji, wyznaczenie terminu sadzenia, stworzenie regulaminu uczestnictwa w akcji, zebranie zgłoszeń uczestników, przygotowanie sadzonek, pamiątkowych tabliczek/zawieszek, promocja wydarzenia.
 • Po stronie partnerów np. samorządów będzie m.in. wyznaczenie terenu do zasadzenia drzew, promocja wydarzenia, opieka nad posadzonymi drzewami.

 Termin, miejsce i program akcji

 1. Akcja odbędzie 30.10.2019 roku,
 2. Miejsce akcji: wskazane przez współorganizatora,
 3. Program:
  • godz. 11:00 – 11:30 - przywitanie uczestników i zaproszonych gości,
  • godz. 11:30 – 12:00 - wydawanie sadzonek Uczestnikom, sadzenie przez nich drzewek w miejscu wskazanym przez leśników. Wkopanie pamiątkowych tabliczek przy posadzonych drzewkach /rozdanie zawieszek/ ewent. tablicy informacyjnej.
  • godz. 12:00 -  13:00 - poczęstunek, pożegnanie uczestników.

Dokumenty do pobrania: