foto

Budżet Obywatelski 2020

dodano: 2019-09-17 10:13:13

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PROPOZYCJI

Mieszkańcy Ińska mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok w terminie od 18 września 2019 r. do 22 października 2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z listą poparcia danego projektu.

Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Ińska.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego muszą być złożone zgodnie z § 4 (zgłaszanie projektów) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Ińsko stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ińska z dnia 17.09.2019 r. nr 60/2019.

Wartość projektu objętego wnioskiem: może być od 5.000; zł. do max 20.000; zł.

Wnioski zostaną ocenione przez Komisję ds. oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Ińsko na 2020 rok.

Następnie wnioski zostaną poddane głosowaniu 

Wybrany przez komisję i mieszkańców wniosek lub wnioski zostaną ujęty w budżecie gminy na 2020 rok.

Prosimy organizacje społeczne o zgłaszanie do UGiM Ińsko swoich przedstawicieli na członka komisji do rozpatrzenia wniosków budżetu obywatelskiego. Komisja będzie się składać z 2 urzędników, 1 radnego oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Komisji zostanie przeprowadzone losowanie. Kandydatów proszę zgłaszać do 22 października 2019 r. do godz. 15:00 pisemnie w Sekretariacie UGiM Ińsko.

Druki wniosku budżetu obywatelskiego dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko lub na stronie internetowej www.insko.pl

WNIOSEK DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO I LISTA POPARCIA - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Ińska z 17 września 2019 r. - REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY IŃSKO

Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Ińska z 17 września 2019 r. - określenie kwoty środków BO oraz terminu składania propozycji