foto

Ogłoszenie OPS Ińsko

dodano: 2019-06-25 11:09:59

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje

WNIOSEK 500+ - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 500+ - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

WNIOSEK DOBRY START - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU DOBRY START - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku informuje, że od 1 lipca 2019r. rodzice zamieszkujący na terenie Gminy Ińsko mogą ubiegać się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry Start.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (papierową), osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku, ul. Bohaterów Warszawy 38 (budynek Urzędu Miasta), pokój nr 9,  lub za pośrednictwem poczty.

Dobry Start

Realizacja świadczenia od lipca 2019r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym (w szczególności aktualne pozostają informacje na temat realizacji ww. programu, w tym wzór wniosku). Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole – od klasy I szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24-go roku życia. Wniosek może złożyć rodzic lub opiekun prawny w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 listopada 2019r. Złożenie wniosku w lipcu drogą online lub w sierpniu w wersji papierowej gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2019r.  W przypadku złożenia wniosku     w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18-go roku życia bez względu na dochód rodziny.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., należy złożyć wniosek.

 

Co istotne, od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. 

Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma na adres e-mail informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

 

 

Aby uzyskać świadczenie na dziecko od 1 lipca 2019 r. należy:

• Złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek od 1 lipca – do 30 września 2019r., czyli np. wniosek złożony we wrześniu, oznacza, że świadczenie zostanie przyznane od lipca.

• Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 września), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. wniosek złożony w październiku 2019r.  – świadczenie zostanie przyznane od października.

 

Terminy wypłat przyznanego świadczenia

• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia  31 października 2019r.

• Złożenie wniosku we wrześniu 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r.

• Złożenie wniosku w październiku 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

• Złożenie wniosku w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.

 

 

Jeden wniosek na wszystkie dzieci

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)

 

Ważna informacja: Wskazując konto, na które będziemy przekazywać przyznane świadczenia zyskują Państwo oszczędność czasu oraz anonimowość. Żadne z wyżej wymienionych świadczeń nie podlega egzekucji komorniczej.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego świadczenia można uzyskać pod numerem telefonu 915621023 lub 915621024 oraz osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku, ul. Bohaterów Warszawy 38, pokój nr 9 w godzinach pracy Ośrodka.                                         

Druki wniosków będą dostępne również w OPS, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ińsko lub stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

                                 

                                                                                    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

                                                                                                        Monika Dobrzaniecka

 

WNIOSEK 500+ - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 500+ - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

WNIOSEK DOBRY START - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU DOBRY START - KLIKNIJ ABY POBRAĆ