foto

Sprzedaż nieruchomości nr 229

dodano: 2019-06-04 12:43:24

Działka w Ińsku przeznaczona pod usługi lub budownictwo jednorodzinne

OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

z dnia 4 czerwca 2019 roku

 

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek niezabudowanych.

Przetargi odbędą się w dniu 5 lipca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

 

 

Lp..

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Forma sprzedaży nieruchomości.

 

Cena wywoławcza.

 

 

 

 

 

1.

 

 

Ińsko obręb II

ul. Henryka Sienkiewicza

działka numer geodezyjny 229

 

Numer księgi wieczystej –

BRAK

 

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów: RIVB

 

 

 

 

 

3.823 m2

 

 

 

 

Działka o regularnym, prostokątnym kształcie. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem- droga wojewódzka 151.

Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka 229 położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

 

65MN,U

 

Zapis 65MN,U oznacza:

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

 

 

150.000,00 złotych

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Przetargi odbędą się w dniu 5 lipca 2019 roku o godzinie 1200 ;

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza:​​​​​​ w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);