foto

Program ANTYSMOGOWY

dodano: 2019-05-24 09:23:34

Zachęcamy do udziału

Spotkanie 4 czerwca w Kinie Morena

U W A G A   !

GMINA IŃSKO INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA DO:

 • wymiany źródła ciepła opartego o spalaniu paliwa stałego,
 • częściowej lub pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego
  wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie paliwa stałego.

 

Szanowni Państwo

Gmina Ińsko zamierza przystąpić do udziału w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza oraz 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W przypadku uzyskania dofinansowania w tym projekcie, mieszkańcy gminy będący właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego  (budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych) będą mieli możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości:

 • 7 500,00 zł - na likwidację źródła ciepła opartego na spalaniu paliwa stałego (węgla, koksu, ekogroszek, itp.) i zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej:
  • w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu,
  • w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy.

 

 1. 25 000,00 zł - na częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego obejmującą izolację cieplną ścian, w tym stolarki okiennej i drzwiowej wraz z likwidację źródła ciepła opartego na spalaniu paliwa stałego i zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej

 

 1.  50 000,00 zł - na pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego obejmującą izolację cieplną ścian, w tym stolarki okiennej i drzwiowej, stropu i podłogi, w tym dachu wraz z likwidację źródła ciepła opartego na spalaniu paliwa stałego i zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej

 

Projekt realizowany będzie począwszy od listopada 2019 do grudnia 2022 r.

Zapraszamy do wstępnego zgłaszania się do udziału w programie związanym z dofinansowaniem.


W zgłoszeniu należy podać: wariant dofinansowania (I, II lub III), adres nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu), rodzaj zainstalowanego obecnie źródła ciepła (kocioł, piec kaflowy), szacowane roczne zużycie paliwa stałego (węgla, koksu, drewna).

Zgłoszenia wstępnego do udziału w projekcie można dokonać w następujących formach:

 • pocztą elektroniczną na adres email: urzad@insko.pl,
 • pocztą tradycyjna na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38, 73140 Ińsko,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38, 73140 Ińsko – sekretariat lub w pokoju nr 13.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2019 r.

Osoba do kontaktów w sprawie projektu: Pan Krzysztof Paluch tel. 91 5065065, Pan Michał Kupczyński tel. 91 5623025

 

Zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem.