foto

Program użyczenia kompostowników

dodano: 2019-04-30 10:05:26

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRANMIE UŻYCZENIA KOMPOSTOWNIKÓW

Zarządzenie Burmistrza Ińska wraz z drukiem wniosku - kliknij aby pobrać

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków w programie użyczenia kompostowników

Informujemy mieszkańców Gminy Ińsko o przedłużeniu terminu składania wniosków na kompostowniki do 31.05.2019 r.

 

Burmistrz Ińska informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację na odpady o możliwości dodatkowego wyposażenia swojej nieruchomości w bezpłatny kompostownik o pojemności 800 litrów, na który należy złożyć wniosek.

Termin składania wniosków upływa 31.05.2019 r.

Liczy się data wpływu do urzędu.

Wniosek należy złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 91 562 10 28.

 

 

Szanowni Państwo,

Każdy mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Ińsko jest uprawniony do otrzymania plastikowego kompostownika o pojemności 800 l. Poniżej zamieszczamy informacje
o dodatkowych warunkach, które trzeba spełnić, by otrzymać takie urządzenie:

1) należy być właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą znajdującej się na terenie Gminy Ińsko nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub wielorodzinnym,

2) należy mieć możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;

3) trzeba mieć złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) należy mieć uregulowane wszystkie należności z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zalęgłości o charakterze cywilno – prawnym.

Wniosek należy złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania puli zakupionych kompostowników. Zachęcamy do składania wniosków.

Nabór wniosków rozpoczyna się 6 maja 2019 r. i potrwa do 17 maja 2019 r.

Poniżej publikujemy treść Zarządzenia Burmistrza Ińska z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu użyczenia kompostowników na terenie Gminy Ińsko.

 

Zarządzenie Burmistrza Ińska wraz z drukiem wniosku - kliknij aby pobrać