foto

Informacja

dodano: 2019-01-04 13:35:00

Stawki opłaty za odpady w 2019 r.

Burmistrz Ińska informuje, że wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i terminy płatności w 2019 r. pozostają bez zmian.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadomi właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty.

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

odbiorem i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy zajmuje się przedsiębiorstwo
Remondis Szczecin Sp. z o.o.