foto

Nowe wyposażenie ratownicze dla OSP Ińsko

dodano: 2018-10-01 11:18:50

Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Ińsko złożyła wniosek o dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Wniosek został zaakceptowany, dzięki któremu Gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 11 143,44 zł.

 

Burmistrz Ińska Jacek Liwak w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie podpisał umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (program I priorytet IIIB").

W piątek 28 września Burmistrz Ińska Jacek Liwak, przekazał na ręce ińskich ochotników nowy sprzęt ratowniczy. Przekazanie odbyło się przy remizie OSP Ińsko.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku otrzymała Zestaw PSP – R1 (Torba wraz z wyposażeniem, szynami typu Kramera oraz deską ortopedyczną) oraz defibrylator AED.

Nowy sprzęt z pewnością przyczyni się do zwiększenia skuteczności niesienia pomocy przez naszych strażaków.