foto

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku

dodano: 2018-09-14 14:37:26

Dyżury GKW w Ińsku

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej

w Ińsku

            Podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku w wyborach zarządzonych na dzień
21 października 2018 roku

 1. Zofia Kujawska – Przewodnicząca Komisji

 2. Elżbieta Kozanecka – Zastępca Przewodniczącego Komisji

 3. Teresa Furman

 4. Monika Hańczaryk – Leśkiw

 5. Irena Łuczak

 6. Wiesława Janina Koszal

 7. Magdalena Naklicka

 8. Elżbieta Beata Paluch

 9. Katarzyna Żelisko

Dyżury Komisji:

 • 15.09.2018 (sobota) – 15:00 – 20:00
 • 17.09.2018 (poniedziałek) – 10:00 – 12:00 i 16:00 – 24:00
 • 18.09.2018–21.09.2018 (wtorek–piątek) – 15:00 – 17:00
 • 24.09.2018-25.09.2018 (poniedziałek–wtorek) – 15:00 – 17:00
 • 26.09.2018 (środa) - 16:00 - 24:00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku mieści się
w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko,

pokój nr 11 (sala konferencyjna),

telefon 91 5623-025, fax 91 5623-063.

 

         Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

                w Ińsku

            Zofia Kujawska