foto

Przedszkole Publiczne otwarte wraz z rozpoczęciem Roku Szkolnego 2018/2019

dodano: 2018-09-05 13:05:18

Fotorelacja

Fotorelacja z rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019 oraz otwarcia nowego Przedszkola Publicznego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Gmina Ińsko od dnia 17 listopada 2017 r. realizuje projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pod nazwą: „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku” nr projektu RPZP.08.01.00-32-K017/17.

Projekt obejmuje:

  1. Utworzenie przedszkola publicznego w budynku Zespołu Szkół w Ińsku przy ul. Poprzeczna 1 poprzez remont pomieszczeń i wyposażenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadanie obejmuje:

- roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń dla dzieci w wieku 3 – 4 lat, w tym z niepełnosprawnościami,

- zakup wyposażenia do przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku,

- zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku,

- zakup sprzętu ICT i AV do przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku.

  1. Dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Katalog obejmuje dodatkowe zajęcia:  korekcyjno-wyrównawcze, logopedia, rewalidacja, socjoterapia, język angielski.
  2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Całość projektu - 1 157 076,84 zł

Kwota dofinansowania - 621 936,84 zł

Wkład własny Gminy Ińsko -  535 140,00 zł

Galeria zdjęć