foto

X Spinningowy Turniej Trzech Miast

dodano: 2018-08-09 08:27:47

IV Turniej Wielkiego Raka

REGULAMIN

SPINNINGOWEGO TURNIEJU TRZECH MIAST

 

I. Postanowienia ogólne.

           

            To już dziesiąta edycja „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”, którego gospodarzami są  Wałcz, Czaplinek i Ińsko. Każda z imprez wchodzących w cykl turnieju stanowi osobne przedsięwzięcie, a w trakcie ich rozgrywania będą obowiązywać zasady łowienia i punktacji zgodnie z załącznikami i komunikatami, które będą publikowane przez organizatorów poszczególnych imprez.

Zdobywane w poszczególnych zawodach punkty, po podsumowaniu wyłonią zwycięzcę całego cyklu, który otrzyma tytuł „Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego” wraz z nagrodą główną, którą jest wyjazd studyjny do Brukseli wraz z osobą towarzyszącą, ufundowaną przez Profesora Bogusława Liberadzkiego V-ce Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W każdych zawodach zwycięzcy otrzymają puchary i nagrody: fundatorem nagrody za I miejsce jest V-ce Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Profesor Bogusław Liberadzki, pozostałe puchary i nagrody zabezpieczają organizatorzy zawodów.       

 

II. Organizatorzy:

 

          - Gmina Miejska Wałcz

            - Koło PZW Wałcz Miasto

            - Gmina Czaplinek

            - Koło PZW w Czaplinku

          - Gmina Ińsko

            - Ińskie Centrum Rybactwa

           

III. Patronat medialny całego cyklu:

 

            - Redakcja Wiadomości Wędkarskie

 

IV. Miejsce i terminy poszczególnych zawodów:

 

           - 3 czerwca 2018 r. – Wałcz „Drapieżnik Radunia”

            - 21 lipca 2018 r. – Czaplinek „Festiwal Wędkarski”                                                  

- 15 września  2018 r.- Ińsko „Turniej Wielkiego Raka”

           

Miejsca odbywania się zawodów określają komunikaty (regulaminy) stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

 

V. Postanowienia ogólne:

 

1. Każde z zawodów wchodzących w cykl zawodów pod wspólna nazwą „Spinningowy Turniej Trzech Miast” stanowi osobne przedsięwzięcie, jednak zdobywane w nich punkty po podsumowaniu wyłonią zwycięzców całego cyklu oraz zdobywcę nagrody głównej. Nad całością „Spinningowego Turnieju Trzech Miast” patronat medialny obejmuje Redakcja „Wiadomości Wędkarskich”

 

2. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. Po podliczeniu wyników zawodów każdy z zawodników otrzymuje 1 punkt za zdobyte miejsce według zasady- I miejsce = 1 punkt, X miejsce = 10 punktów. Zawodnik, który nie złowił ryby w czasie zawodów otrzymuje średnią ilość punktów z trzech zawodów  plus 1 punkt. Taką samą liczbę punktów otrzymuje zawodnik, który nie stawił się na jedną z tur zawodów (bez względu na przyczynę), a chciałby uczestniczyć w klasyfikacji ogólnej „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”.

 

3.Suma punktów zdobytych w klasyfikacji indywidualnej stanowi podstawę do wyłonienia zwycięzcy. W sytuacji, gdyby suma punktów pokrywała by się w przypadku dwóch lub więcej zawodników, o pierwszeństwie zadecyduje większa waga ryby złowionej
w ostatnich zawodach.

 

4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu są komunikaty poszczególnych zawodów
z Wałcza, Czaplinka i Ińska.

 

VI. Postanowienia dotyczące regulaminu wędkowania:

 

1. W zawodach z cyklu „Spinningowy Turniej Trzech Miast” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską.

 

2. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów oraz brodzenie w spodnio butach w Wałczu.

 

3. Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Używane w zawodach wędki, przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone
w R.A.P.R.  Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

 

4. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych: szczupak, sandacz, okoń i sum.

 

5. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin (powinien być jednakowy we wszystkich zawodach organizowanych w cyklu „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”).

 

6. Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie na wybrane miejsce,

- drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów.

 

7. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 50 metrów  pomiędzy łodziami (za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może zostać zmniejszona).

 

8. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi). Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy zgodnie z regulaminem.

 

9. Zawody rozgrywane są na martwej rybie.

 

10. Organizatorzy poszczególnych zawodów powinni zapewnić 5 sędziów + po jednym sędzim z miast partnerskich. W czasie odprawy należy podać sposób komunikowania się zawodników z sędziami np. numer telefonu sędziego.

 

11. Do obliczenia punktów przyjmuje się zasadę 1 gram – 1 punkt.

 

W zawodach decyduje waga ogólna złowionych ryb wymiarowych.

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

 

Organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczanych do klasyfikacji:

- szczupak – 50 cm

- sandacz – 50 cm

- sum – 70 cm

- okoń – 20 cm

 

12. W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 30 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem zawodów.

 

13. Łodzie mogą być wyposażone w silniki o mocy do 10 km (organizator  ustala możliwość używania silników spalinowych lub elektrycznych).

 

VII. Zgłoszenia i opłaty zgodnie z komunikatami poszczególnych zawodów:

 

- 3 czerwca 2018 r. Wałcz „Drapieżnik Radunia, Organizator: Miasto Wałcz
i Koło PZW Wałcz Miasto. Szczegółowe informacje na temat zawodów
i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Koło PZW Wałcz Miasto,

w godz. 8:00 – 13:00, ul. Orla 6, 78-600 Wałcz, tel. 691 769 025, e-mail: domwedkarza@wp.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 28 maja 2018-  60 zł

na konto 31132013512213061520000021

po tym terminie opłata wynosi 80 zł

 

- 21 lipca 2018 r. Czaplinek- „FESTIWAL WĘDKARSKI”, Organizator: Gmina Czaplinek, Koło PZW w Czaplinku, Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna od poniedziałku do środy w godz. 7.00-15.00, w czwartek w godz. 7:00-16:00, w piątek w godz. 7:00-14:00, ul. Rynek 1, 78-550 Czaplinek, tel. 94 375 47 90, e-mail lot@czaplinek.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 14 lipca 2018 - 60 zł

na konto 65858110270412073720000001

opłata po tym terminie wynosi 80 zł

 

- 15 września 2018 r. Ińsko - „TURNIEJ WIELKIEGO RAKA”

Organizator : Miasto Ińsko oraz Ińskie Centrum Rybactwa. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Urząd Gminy i Miasta w godz. 7.00- 15.00, ul. Bohaterów Warszawy 38, 78-110 Ińsko,

e-mail mkupczynski@insko.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 8 września 2018 r. – 60 zł

na konto: 12937510415507401120000010

po tym terminie opłata wynosi 80 zł

 

 

Zwycięzcy i zdobywcy tytułu „WIELKIEGO MISTRZA ZAKONU SPINNINGOWEGO” zwolnieni są z opłat startowych na okres 3 lat.

 

 

VIII. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany między innymi za:

 

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po sygnale zakończenia.

 

2. Nie zdanie kart startowej komisji sędziowskiej w określonym terminie.

 

3. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling”

 

4. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej

 

5. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

 

6. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników ( po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

 

7. Używanie osęki do „lądowania” ryb.

 

IX. Postanowienia końcowe:

 

Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie (kamizelka asekuracyjna, ratunkowa, koło)

 

NAGRODY:

SPRZĘT WĘDKARSKI, ROWERY TURYSTYCZNE, SILNIKI ELEKTRYCZNE DO ŁODZI, PUCHARY, ORAZ NAGRODY FINANSOWE.

 

I MIEJSCE - 1500 BRUTTO

 II MIEJSCE - 1000 BRUTTO

III MIEJSCE - 500 BRUTTO