foto

Środki finansowe dla osób bezrobotnych !

dodano: 2018-04-11 15:21:43

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Środki dla osób bezrobotnych
i niepracujących na założenie działalności – dotacje, pożyczki i szkolenia

Informacje o spotkaniu

 

W dniu 25 kwietnia 2018 r. zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu
w zakresie wsparcia dla osób bezrobotnych i niepracujących na założenie działalności – dotacje, pożyczki i szkolenia.

 

Współorganizatorami spotkania są: pani Małgorzata Krysiak – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz pan Ireneusz Kostka – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Lider Pojezierza.

 

Zgłoszenia

 

Zapisz się na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. godzina 10:00 – 12:00 Środki dla osób bezrobotnych i niepracujących na założenie działalności – dotacje, pożyczki i szkolenia.

 

Miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

 

Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres
e-mail Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach: lpi@pyrzyce.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt z organizatorem: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Dla kogo?

 • Osoby bierne zawodowo z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Uwaga!

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Program spotkania

 • Rejestracja Uczestników
 • Przedstawienie Sieci PIFE
 • Przedstawienie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
 • Wsparcie dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
 1. Dotacje na podejmowanie działalności – wystąpienie przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju – pani Małgorzata Krysiak
 2. Dotacje na podejmowanie działalności – wystąpienie przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania Lider Pojezierza – pan Ireneusz Kostka.
 • Instrumenty zwrotne – niskooprocentowane pożyczki dla bezrobotnych

na podejmowanie działalności gospodarczej.

 • Kursy i szkolenia dla osób pozostających bez zatrudnienia.
 • Sesja pytań i odpowiedzi / konsultacje indywidualne

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy:

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów,
 • pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ