foto

Trening syren

dodano: 2018-04-09 10:19:27

Trening uruchomienia syren alarmowych

Informuje się mieszkańców Gminy Ińsko, że Wojewoda Zachodniopomorski, zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 8:41 treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy w okresie 1 minuty. Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie województwa.

W związku z powyższym, zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) informuję, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 8:41 na terenie Gminy Ińsko uruchomione zostaną syreny alarmowe, emitujące modulowany sygnał dźwiękowy ciągły przez okres 1 minuty.

Burmistrz Ińska

Jacek Liwak