foto

XII Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych

dodano: 2017-12-12 13:29:04

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

REGULAMIN

XII ZACHODNIOPOMORSKIEGO FESTIWALU KOLĘD, PASTORAŁEK

I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH

IŃSKO 2018

KARTA ZGŁOSZENIOWA - kliknij TUTAJ aby pobrać

ORGANIZATORZY: Ińskie Centrum Kultury

UCZESTNICTWO: W konkursie biorą udział wyróżniający się soliści-wokaliści                                 z naszego województwa. Nie wykluczamy wykonawców spoza naszego województwa.

Zdobywcy nagrody Grand Prix ińskiego festiwalu mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach.

Instytucja może zgłosić maksymalnie po 2 osoby w każdej grupie wiekowej.

REPERTUAR:

Wykonawcy prezentują  jeden utwór w dowolnym języku w  czasie nieprzekraczającym                    4 minut.

GRUPY WIEKOWE:

1) do 9 lat (kl. 0-III)

2) 10-12 (kl. IV-VI)

3) klasy VII-VIII (szkoła podstawowe i gimnazja)

4) powyżej lat 16 (szkoły ponadgimnazjalne)

KRYTERIA- OCENA:

dobór repertuaru

opracowanie muzyczne

poziom warsztatu wykonawczego

ogólny wyraz artystyczny

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Akompaniament nagrany na płytach CD (półplayback).

Uczestnicy festiwalu przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej lub własny.

 

Komisja konkursowa w każdej grupie wiekowej przyznaje nagrody, tytuły laureata oraz wyróżnienia.

Przewidujemy również nagrodę GRAND PRIX Festiwalu.

Każdy wokalista po prezentacji otrzyma pamiątkowy dyplom.

Karty zgłoszeniowe należy nadesłać pocztą lub elektronicznie w terminie do

5 stycznia 2018 r. na adres organizatora:

Ińskie Centrum Kultury

ul. Przybrzeżna 1

73-140 IŃSKO

e-mail: inskiecentrum@gmail.com

tel. 915623084

KARTA ZGŁOSZENIOWA - kliknij TUTAJ aby pobrać