foto

Zmiana sposobu segregacji śmieci

dodano: 2017-11-30 08:11:49

INFORMACJA

INFORMACJA

O ZMIANIE SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19) z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się sposób segregacji na terenie Gminy Ińsko.

Odpady segregowane będą gromadzone w 4 workach: zielonym (szkło), żółtym (plastik, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe), niebieskim (papier) oraz brązowym (bio - np. trawa, liście, odpady kuchenne).

Właścicieli nieruchomości zainteresowanych workiem brązowym na odpady biodegradowalne prosi się o zapisywanie na listę w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku bądź zgłaszanie telefonicznie pod numer 91 5621028 do dnia 28.12.2017 r.

Nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w kompostowniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych.

Łącze wyrazy szacunku

Burmistrz Ińska Jacek Liwak