foto

Konsultacje społeczne

dodano: 2017-06-05 11:37:31

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

ANKIETA KONSULTACYJNA - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ińska

z dnia 01 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

w sprawie proponowanej zmiany granic Gminy Ińsko

Na podstawie § 2 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych będącego załącznikiem do Uchwały nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ińsko (Dz.U. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 3238) w związku z uchwałą Nr XXIV/152/2017 r. Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli zmiany granic administracyjnych Gminy Ińsko oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ińsko (Dz.U. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1775) oraz zarządzeniem nr 32/2017 Burmistrza Ińska z dnia 22  maja 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie proponowanej zmiany granic Gminy Ińsko

BURMISTRZ IŃSKA INFORMUJE:

  • Konsultacje z mieszkańcami Gminy Ińsko odbędą się w dniach od 17 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.
  • W konsultacjach może wziąć udział KAŻDY MIESZKANIEC GMINY, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.
  • Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej i udzieleniu odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytanie:

 

Czy jesteś za włączeniem do terytorium Gminy Ińsko części niżej wymienionych obszarów sąsiednich gmin, tj.:

1) z gminy Kalisz Pomorski, pow. drawski część obrębu ewidencyjnego Borowo,

2) z gminy Drawsko Pomorskie, pow. drawski część obrębu ewidencyjnego Ziemsko?

 

Osoby, które są za zmianą granic stawiają znak X w polu Jestem za

Osoby, które są przeciwne zmiany granic stawiają znak X w polu Jestem przeciw

Osoby, wstrzymujące się od głosu stawiają znak X w polu Wstrzymuję się

 

  • Swoją opinię przy pomocy ankiety można wyrazić tylko jeden raz.
  • Na formularzu ankiety konsultacyjnej należy wpisać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z datą wypełnienia ankiety oraz złożyć własnoręczny podpis.
  • Formularz ankiety zostanie udostępniony:

a) w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku,

b) w Ińskim Centrum Kultury w Ińsku – Kino Morena,

c) w jednostkach pomocniczych Gminy Ińsko – u sołtysów sołectw:

d) w miejscach przeprowadzania spotkań konsultacyjnych,

e) u osób upoważnionych przez Burmistrza Ińska, które mogą odwiedzać mieszkańców w miejscach ich zamieszkania.

Wypełnione ankiety będzie można złożyć w miejscach udostepnienia ankiet konsultacyjnych

  • W ramach konsultacji odbędą się otwarte spotkania z mieszkańcami:

 

Miasto Ińsko                         - miejsce Kino Morena,                                       dnia 17 czerwca 2017 r.

Sołectwo Storkowo               - miejsce: świetlica wiejska w Storkowie,          dnia 20 czerwca 2017 r.

Sołectwo Granica                  - miejsce: świetlica wiejska w Granicy,              dnia 22 czerwca 2017 r.

Sołectwo Studnica                - miejsce: świetlica wiejska w Studnicy,             dnia 27 czerwca 2017 r.

Sołectwo Ciemnik i Czertyń  - miejsce świetlica wiejska w Ciemniku,           dnia 29 czerwca 2017 r.

Dni Ińska                              - punkt informacyjny,                                           dnia 01-02 lipca 2017 r.      

Sołectwo Ścienne                 - miejsce świetlica wiejska w Ściennem,             dnia 04 lipca 2017 r.

Sołectwo Linówko                - miejsce świetlica wiejska w Linówku,              dnia 06 lipca 2017 r.

Miasto Ińsko                         - miejsce Kino Morena,                                        dnia 13 lipca 2017 r.

 

Wszystkie spotkania odbędą się o godz. 17.00

 

Burmistrz Ińska

/-/ Jacek Liwak

 

ANKIETA KONSULTACYJNA - KLIKNIJ ABY POBRAĆ