Konsultacje społeczne

Regulamin:

 1. Zadać pytanie Burmistrzowi mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza.
 3. Burmistrz udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni roboczych.
 4. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 5. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Burmistrz.
 6. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 7. Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

Pytania do Burmistrza Ińska:


Zadający: Emilia Łaniec

Pytanie: Dzień dobry, Panie Burmistrzu czy Urząd posiada gotowe wnioski o wykup mieszkania komunalnego ? Na BiP ich nie znalazłam . Pozdrawiam

Odpowiedź:

Witam Pani Emilio,

Wystarczy złożyć podanie o wykup mieszkania, w sekretariacie UGiM Ińsko. Nie są wymagane specjalne druki. Jednocześnie informuję, że mieszkanie nie może być zadłużone aby je wykupić.

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: Tomek

Pytanie: Panie Burmistrzu, Chcialbym sie dowiedzieć jakie są zasady sezonowego wynajmu powierzchni handlowych lub pod małą gastronomię. Czy jest to gdzieś szczegółowo opisane? Czy dysponuje Pan mapką gminy z wyznaczonymi takimi miejscami? Czy jest dostępny cennik?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tomaszu,

Wystarczy wystąpić z wnioskiem o dzierżawę terenu. Doświadczeniami z poprzednich lat staramy się ograniczać ilość gastronomi na plaży. W ramach projektu Wodna ścieżka edukacyjna - jezioro Ińsko, będzie zaprojektowany budynek, w którym zainteresowane osoby będą mogły wydzierżawić lokal. Pozwoli to na całkowite ograniczenie stawiania „budek”.

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: Turysta

Pytanie: Wracając do parkingów... do jakiego wydziału/referatu mam się udać, abym mógł obejrzeć dokumentację techniczną dot. budowy parkingów i miejsc postojowych? O ile znam przepisy, to nikt by nie wydał pozwolenia na budowę na tego typu inwestycję, dlatego bardzo chętnie bym obejrzał omawianą dokumentację. Rozumiem, że działka ma użytki tj. B, Bi czy Dr ? Jeżeli "droga" nie jest wykazana w ewidencji gruntów oraz nie ma statutu drogi publicznej to nie obowiązują przepisy o ruchu drogowym, chyba że jest postawiony znak że jest to droga wewnętrzna na której obowiązują owe przepisy. Proszę o odpowiedź na wszystkie zagadnienia poruszone w pytaniach, ponieważ takie szczegóły nie były omawiane.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Dokumentacja jest w UGiM Ińsko. Jest to droga wewnętrzna oznaczona w PZP Miasta Ińsko jako 5aKDW (teren ulic wewnętrznych). Obowiązują na niej przepisy ruchu drogowego.

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Anka

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu czy to prawda że na terenie po byłym tartaku powstanie market Dino Pozdrawiam

Odpowiedź:

Witam Panią,

Tak to prawda. Firma Dino chce w tym roku rozpocząć budowę sklepu o powierzchni 540 m2. Obecnie są na etapie uzgodnień o przyłącze do sieci wodno – kanalizacyjnej i uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Turysta

Pytanie: W temacie jak przedmówca. Skoro "droga jak i parking" nie są wydzielone i są zlokalizowane na działkach przeznaczonych pod usługę i turystykę to na jakiej podstawie wybudowano tam parkingi? Czy na owe parkingi Gmina (właściciel działek) uzyskała pozwolenie na budowę? Można obejrzeć dokumentację techniczną dot. budowy miejsc postojowych (parkingów)? Kto płaci za bieżące utrzymanie dróg i parkingów, które wg mapy nie są działkami drogowymi? Rozumiem że w księdze wieczystej ani w wypisie z ewidencji gruntów również nie ma mowy że na przedmiotowych działkach znajdują się drogi oraz parkingi. I kolejne pytanie... skoro nie ma wyznaczonej na mapie drogi więc nie jest to droga publiczna, to dlaczego policja wypisuje mandaty za parkowanie np wzdłuż "drogi"?

Odpowiedź:

Witam Pana/Panią,

Parkingi służą obsłudze ruchu turystycznego. Wszelkie pozwolenia na budowę były uzyskane. Dokumentacja znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko. Droga znajduje się na mapie ale nie ma osobnej działki geodezyjnej na odcinku przy plaży. Na pozostałych odcinkach jest wydzielona i policja ma prawo do wystawiania mandatów i będzie to robiła. Wielu nieodpowiedzialnych kierowców stawia samochody w takich miejscach, że uniemożliwia to swobodny przejazd służb ratunkowych gdyby („odpukać”) zaszła taka konieczność. Temat tej drogi i parkowania został już tutaj wyjaśniony i zgodnie z regulaminem "4. Nie będą publikowane pytania: na które już wcześniej została udzielona odpowiedź"

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Paweł

Pytanie: Panie Burmistrzu Pan chyba nic nie rozumie, a już z pewnością nie czyta ustaw. art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. niewątpliwie miejsca postojowe są urządzeniami technicznymi związanymi z obsługą ruchu. W związku z tym ponawiam pytanie czy wystąpi Pan do Regionalnej Izby Obrachunkowej z pytaniem czy obowiązujący system opłat na drodze przy plaży jest zgodny z obowiązującym prawem, bo ja jestem pewien że nie!

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

 

W miejscu gdzie są miejsca postojowe tak jak wspomniałem wcześniej są dwie duże działki co może Pan sprawdzić i na PZP Miasta Ińsko i w SIP Gminy Ińsko (http://insko.e-mapa.net). Na tym odcinku droga nie ma swojej osobnej działki. Parkingi są dzierżawione i będą bo jest to zgodne z przepisami. RIO nie zajmuje się takimi sprawami (odsyłam do przepisów o RIO), więc nie będę do nich występował o opinię. Jeżeli ma Pan ochotę może Pan w Urzędzie zobaczyć dokumentację techniczną drogi i miejsc postojowych. Droga i miejsca postojowe nie muszą mieć wydzielonej geodezyjnie działki. Proszę zapoznać się lepiej z przepisami.

 

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: Karolina Tubacka

Pytanie: Panie Burmistrzu zdaje sobie sprawa że gmina ma problemy finansowe,ale gmina to nie tylko insko Co z wioskami Uważam że gmina zapomniała że są jeszcze wioski ,a one też mają potrzeby

Odpowiedź:

Szanowna Pani Karolino,

Zgadzam się z tą opinią, Gmina Ińsko to nie tylko Ińsko ale i sołectwa.

Staram się reagować na wszelkie sugestie zgłaszane przez sołtysów, niestety jednak kołderka jest krótka i nie wszystko mogę zrealizować. Jeśli ma Pani/Pan konkretne sprawy do załatwienia, proszę je zgłaszać poprzez sołtysa.

Sołtysi zawsze zgłaszają potrzeby mieszkańców bezpośrednio w urzędzie bądź na posiedzeniach Rady Miejskiej.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Paweł

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, w kwestii płatnego parkowania na plaży niestety Pana odpowiedź ni jak ma się do przepisów prawa. Miejsca parkingowe znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, a zatem teren ten podlega pod przepisy ustawy o drogach publicznych. Przyjęty, więc przez pana sposób obciążania użytkowników parkingu opłatami jest niezgodny z prawem. Czy zamierza Pan zapytać Regionalną Izbę Obrachunkową czy jest to zgodne z prawem, a jeżeli nie to dlaczego?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Parkingi są wybudowane na działce przylegającej do drogi. Droga ta ma osobną działkę od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Orzechową (działka nr 337). Na odcinku przy plaży, droga ta jest wybudowana na działkach 373 oraz 372/2. Obie te działki to według planu zagospodarowania przestrzennego to teren usługowy oraz usług turystyki.

Gmina ma prawo wydzierżawić znajdujące się tam miejsca postojowe, a ceny za parkowanie ustalane są przez dzierżawcę. Podobne sytuacje są w innych gminach jeżeli parkingi nie leżą w pasie drogowym.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: Mieszkaniec

Pytanie: Panie Burmistrzu, Wiem, ze gmina nie dysponuje dużymi środkami co odbija się na słabej promocji. To powoduje, że przyjezdni z kraju i zagranicy wybierają inne miejsca wakacyjne. Efektem jest brak inwestycji w infrastrukturę i brak miejsc pracy. W takiej sytuacji ważne jest aby aktywizować społeczność lokalną. W sklepach w Insku praktycznie brak jest prduktów kolalnych - nawet ważywa, owoce czy chleb to produkty dowożone. Insko nie ma żadnej potrawy kolalnej, którą mogłoby się pochwalić. A przecież potencjał jest. Jest (niewielka bo niewielka ale zawsze...) agroturystyka, kilka knajp, sa gospodynie domowe, jest miejsce na targ, sa miejsca, które pozostają niewykorzystane (jak choćby bezsensowna dzierżawa gruntu przy ulicy przybzeżnej, gdzie jakis Anglik mial plany, ale nic z tego nie bedzie...). Moje pytanie jest takie: Czy ma Pan jakieś plany zmiany rzeczywistości poprzez aktywizację lokalnej społeczności? W tej chwili władza raczej administruje ale musi być jakaś wizja, plan. To odróżnia gminy dobrze prosperujące od tych, które są na marginesie. To odróżnia leaderów od managerów. Leader pociąga za swoją wizją ludzi. Dokąd Pan ciągnie ludzi, którzy powierzyli Panu władzę?

Odpowiedź:

Witam Panią/Pana,

Po pierwsze chciałem zauważyć, że "bezsensowna dzierżawa gruntu przy ulicy Przybrzeżnej, gdzie jakiś Anglik miał plany" to nie jest dzierżawa - tylko działki, które zostały sprzedane na użytkowanie wieczyste przez moją poprzedniczkę. Miał tam powstać kompleks hotelowy, jednak nikt do tej pory tego nie dopilnował i działki w środku miasta do dziś leżą odłogiem. Ta sytuacja już ma inny status, ponieważ "jakiegoś Anglika" odnaleźliśmy, spowodowaliśmy, że spłacił zaległe należności na rzecz Gminy Ińsko i podaliśmy sprawę do sądu o odzyskanie tych działek. Po co? - by znaleźć inwestora na budowę zaplecza hotelowo - gastronomicznego i by mieć miejsce na rynek dla naszego miasta.

Co do aktywizacji społeczeństwa - burmistrz nie ma bezpośredniego przełożenia na aktywność mieszkańców Gminy - żyjemy na szczęście w wolnym kraju i ja nie mogę nikomu niczego narzucić. Nie znaczy to jednak, że nie mamy pomysłu na zmianę tej sytuacji. Otóż jesteśmy w trakcie projektowania inwestycji pod nazwą "Ścieżka edukacyjna na wodzie". Zakres tej inwestycji to stworzenie infrastruktury mającej służyć między innymi rozwojowi ruchu turystycznego. Planujemy budowę ścieżki od strugi Iny do rezerwatu Kamienna Buczyna. W ramach tej ścieżki chcemy wybudować Centrum Edukacji Ekologicznej na bazie obecnego "hangaru", wieżę widokową o wysokości około 30 metrów w miejscu obecnych "dech", ścieżkę przez park z elementami małej infrastruktury (wiaty, ławki, tablice informacyjne, być może miejsce na park linowy, elementy siłowni, platforma widokowa), nowy pomost na plaży, toalety, być może pawilonu gastronomiczne, wypożyczalnię sprzętu pływającego). Wszystko ma to służyć rozwojowi ruchu turystycznego i mam nadzieję, że da to impuls dla naszych mieszkańców do inwestowania właśnie w tę dziedzinę, ponieważ Ińsko ma wszelkie walory, by być miejscowością turystyczną. Poza tym od 1 lipca 2016 roku uruchomiliśmy Ińskie Centrum Kultury, które po pierwsze ma wzbogacić ofertę kulturalną dla naszych mieszkańców i turystów, po drugie rozszerzyć ofertę zajęć edukacyjno - kulturowych dla dzieci i młodzieży. Być może uda nam się wreszcie na bazie ICK uruchomić kino, by choć raz w tygodniu można było w nim obejrzeć film.

Poza tym bardzo aktywnie zabiegamy o to, by niedziałające na terenie naszej gminy zakłady pracy wreszcie zaczęły funkcjonować (ośrodek łączności, bioetanol), gdyż ludzie po prostu potrzebują miejsc pracy. 

Nie zapominamy też o stacji paliw, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to jedna z największych bolączek naszych mieszkańców.

To tak pokrótce, jeśli nie zaspokoiłem Pani/Pana ciekawości, zapraszam do Urzędu Gminy.

Zabiegamy również o to, by nasza Gmina była na szlaku projektowanych przez samorząd województwa ścieżkach rowerowych. Udało się nam do projektu marszałka Geblewicza wprowadzić naszą Gminę na ścieżkę pod nazwą "Pojezierna (tysiąca jezior)", która otrzymała status priorytetowej i zostanie zrealizowana do końca 2018r. Przez naszą Gminę przejdą trzy odcinki - od granic gminy Marianowo do Ińska, od Rybionka do Storkowa i od Storkowa do drogi krajowej nr 20.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Paweł

Pytanie: Panie Burmistrzu jaka jest podstawa prawna pobierania opłat za parkowanie w pasie drogowym ulicy położonej przy plaży? Czy dla tej ulicy obowiązuje uchwała o ustanowieniu strefy płatnego parkowania? Zauważam, że stosownie do treści art. 13b ustawy o drogach publicznych 1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. 2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. 3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania. 4. Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania: 1) ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł; 2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi; 3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1. 5. Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogą być zróżnicowane w zależności od miejsca postoju. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny postoju nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju.

Odpowiedź:

Witam Panie Pawle,

Przepisy, które Pan podaje faktycznie są obowiązujące ale tylko dla wyznaczonych stref płatnego parkowania. Parkingi położone w pasie drogowym ul. Aleja Spacerowa i Aleja Słoneczna zostały wydzierżawione osobie fizycznej na czas określony. To osoba ta ustala wysokość i rodzaj opłat za parkowanie. W związku z powyższym nie obowiązują tutaj przepisy ustawy o drogach publicznych.
Gmina nigdy nie ustalała w drodze uchwały stref płatnego parkowania.

Co do Pańskiego ponaglenia w sprawie tego pytania informuję, że według regulaminu, który zamieszczony jest na stronie odpowiedź udziela się w ciągu 14 dni. Nie zawsze mam czas aby odpowiedzieć na pytania w ciągu 2 dni.


Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Mieszkaniec

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu,moje pytanie brzmi:dlaczego nie szanujemy naszych pieniędzy?Otóż bardzo ładnie obsadzono cmentarz iglakami i co dalej one po prostu schną.Woda na cmentarzu jest.

Odpowiedź:

Witam Pana/Panią,

Mnie też przykro jest z tego powodu, że posadzone tuje schną, mimo iż są dość regularnie podlewane. Mogę to wytłumaczyć jedynie suszą, którą obserwujemy już od dłuższego czasu. Na wiosnę trzeba będzie przemyśleć dodatkowe nasadzenia.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Zenek

Pytanie: Prosze o informacje co sie stali z mieniem gminnym z rozebranego mola tj. ławkami oraz ze zrobionymi ze stali nierdzewnej wieżami ratowniczymi i drabinkami. Jeśli zostały zbyte to komu, za ile i w jakim trybie?

Odpowiedź:

Witam Pana,

Mienie które pozostało z rozebranego mola jest w części wykorzystywane (ławki, wieżyczka) i w części magazynowane na terenie oczyszczlni ścieków w Ińsku.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Mirek

Pytanie: Prosze skomentować fakt negatywnej opinii jaka Regionalna Izba Obrachunkowa wydała do sprawozdania z wykonania budżetu z 2015 r. Czy czuje sie pan za to odpowiedzialny?

Odpowiedź:

Witam Pana,

Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuca nam nieregulowanie terminowo zobowiązań z tytułu:

a) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) składek na ubezpieczenie społeczne,

c) składek na Fundusz Pracy,

d) zakupu usług.

RIO w swej opinii wyjaśnia też powód, dla którego nie spłacamy terminowo wszystkich tych zobowiązań, a mianowicie przekroczenie wskaźnika spłaty zobowiązań (3,91% przy dopuszczalnym 3,14%) który wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2 178 842,

34 zł. Wszystkie te kredyty były zaciągnięte przez mojego poprzednika, nie czuję się więc winny tej sytuacji. Co do odpowiedzialności - spłacam te kredyty.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Stary mieszkaniec

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu mamy w Ińsku tyle zarośniętych placów a przybył jeszcze jeden przy smażalni ryb jeżeli tak ma wyglądać rozwijanie turystyki w naszej gminie to współczuję jej gospodarzom.

Odpowiedź:

Witam Pana,

Nie wiem co mam na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie wiem o jaki plac chodzi. Poza tym to nie jest pytanie, tylko stwierdzenie.

 

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Zuzanna Jagiello

Pytanie: Witam, Panie Burmistrzu, gdzie mam sie zglosic poniewac popekaly mi sciany pod oknami po akcji Anakaonda, ktora jak wiemy byla w Drawsku na Poligonie od 7 do 17 czerwca. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Witam Pani Zuzanno,

Pismo o odszkodowanie proszę wysłać do CSWL Drawsko z siedzibą w Olesznie oraz jego kopię do wiadomości RZI w Szczecinie.

Pułkownik Gmurski obiecał, że wyrządzone szkody przez ćwiczenia wojskowe będą rekompensowane.

 

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: mieszkaniec

Pytanie: Witam ! Co stało się z dopływem wody do rzeczki. Przez wiele lat woda płynęła teraz ani grama ludzie z jeziora wodę doworza aby posłać ogródki. Nie można wyczyscic części jeziora aby ta woda była na stale?!

Odpowiedź:

Witam Pana/Panią,

Od kilku lat jesteśmy świadkami suszy, która zgodnie z opiniami wielu ekspertów na całym świecie jest wynikiem zmieniającego się klimatu. 

Dotknęła ona również nas i nasze zbiorniki wodne, na których obserwujemy spadek poziomu wód. Przykro mi bardzo, ale tu czyszczenie jeziora nic nie pomoże - potrzebujemy deszczu, ponieważ nasze jeziora są zasilane przede wszystkim przez wody opadowe. Oczywiście organizujemy akcję czyszczenia przy mostku ale co chwilę problem się powtarza.

Jeżeli poziom wody w jeziorze Ińsko to problem będzie się nasilał. 

 

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marta Poszumska

Pytanie: Czy w związku z nietrwałością konstrukcji drewnianych w wodzie rozważana jest wersja mola pływającego? Od lat jest w Ińsku taka platforma przy bazie nurkowej i trwa, bardziej okazałą wersję oglądać można np. w Nowym Warpnie (po sezonie odholowywana w bezpieczne/zaciszne miejsce).

Odpowiedź:

Szanowna Pani Marto,

Również stwierdziliśmy, że lepszy będzie pomost pływający na plaży. Nowy pomost jest już projektowany. Będzie on wykonany z elementów pływających. We wstępnej koncepcji pomoc ma być elementem ścieżki edukacyjnej. Planowana długość tego obiektu to około 300 metrów.

Pozdrawiam

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: Marta Poszumska

Pytanie: Czy na stronie internetowej Ińska oprócz zdjęć z uśmiechniętymi Amerykanami mogłyby pojawiać się ostrzeżenia o planowanych wielkich i uciążliwych kanonadach - np. takich jak ta w poniedziałek 13 czerwca?

Odpowiedź:

Pani Marto,

Informacje takie są ogłaszane na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Do tej pory to wystarczało, jeśli jednak istnieje taka potrzeba, by publikować je na stronie internetowej - będziemy to robili. Jednocześnie informuję, że jeżeli budynki zostały uszkodzone przez ostatnie nasilone ćwiczenia Anakonda, proszę zgłaszać takie sprawy do UGiM Ińsko, my wystąpimy do CSWL Drawsko o odszkodowanie za zniszczone mienie mieszkańców.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marta Poszumska

Pytanie: Czytając o planach kolejnej ścieżki edukacyjnej - "od Ińskiej Strugi do Kamiennej Buczyny" - chciałabym zapytać, czy Gmina planuje uporządkować, najlepiej połączyć w system i upowszechnić (opatrzyć jakimiś mapkami, materiałami informacyjnymi) już istniejące ścieżki i "szlaczki"? W lesie na północ od Ińska pojawiają się kolejne tablice stanowiące zapewne część jakiejś większej całości wraz z małymi deseczkami z tajemniczym napisem "kierunek marszu" - skąd ten marsz, dokąd, jak długa trasa - nie wiadomo. O wielu innych ścieżkach dowiedzieć można się jedynie przypadkiem na nie trafiając, tymczasem szlak zielony w wielu miejscach zarasta zaniedbany.

Odpowiedź:

Witam Pani Marto,

Zgadzam się co do tego, że warto byłoby uporządkować ruch turystyczny w gminie, co przede wszystkim byłoby korzystne dla przyrody, ale i dla turystów, którzy mieliby jasną i czytelną informację. Tu pojawiają się jednak problemy dwojakiej natury: po pierwsze kwestie własnościowe terenów, a po drugie pieniądze. W naszym budżecie nie mamy środków na promocję naszej Gminy, dlatego próbujemy realizować takie zadania wespół z parkiem krajobrazowym i nadleśnictwami. Stąd między innymi pomysł na ścieżkę edukacyjną od Strugi Iny do Kamiennej Buczyny. Otrzymaliśmy już mapki ze szlakami z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, są one dostępne w Kinie Morena. Czekamy jeszcze na pliki graficzne, które będziemy mogli zamieścić na naszej stronie intenretowej.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marek Kowalczuk

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu Czy ekspertyza w sprawie mola jest gdzieś upubliczniona? Z poważaniem, Marek Kowalczuk

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,

Ekspertyza dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko, w godzinach jego urzędowania.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak