Konsultacje społeczne

Regulamin:

 1. Zadać pytanie Burmistrzowi mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza.
 3. Burmistrz udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni roboczych.
 4. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 5. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Burmistrz.
 6. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 7. Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

Pytania do Burmistrza Ińska:


Zadający: Teresa

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu ja bym chciała wiedzieć jakie przeszkody nie pozwalają dokończyć tej wycinki na tym nieszczęsnym cmentarzu? Proszę tyko nie mówić o bezpieczeństwie bo widzę że jak komendantowi OSP potrzebne to jedzie na cmentarz i wycina sobie upatrzone drzewo i na tym się kończy.Okazuje się że jest Pan nie słowny .Przepraszam ale to nie tylko moje zdanie na ten temat.

Odpowiedź:

Witam Pani Tereso,

To rzeczywiście problem. Z jednej strony trzeba przyznać, że wycinka pozostałych na cmentarzu drzew nie jest prosta, ponieważ znajdują się one między nagrobkami i dojazd do nich jest bardzo ograniczony. Nikt nie chce doprowadzić do uszkodzenia pomników. Ziemia między nagrobkami jest bardzo miękka, a podnośnik waży około 15 ton. Poza tym ważne jest bezpieczeństwo pilarzy. Z drugiej jednak strony, jeśli mówimy o niesłowności, to ja nie mam sobie nic do zarzucenia. OSP Ińsko przyjęło zlecenie na wycinkę drzew. Zarówno ja jak i pracownik merytoryczny stale przypominamy panu Prezesowi, że oczekujemy jak najszybszego zrealizowania zlecenia. Argumenty które słyszymy z jego strony są dla nas niezrozumiałe, ponieważ przyjmując zlecenie, nie widział on żadnych problemów z wycinką wskazanych przez nas drzew. 

Problemy widzi nagle teraz. My jednak stoimy na stanowisku, że skoro zlecenie przyjął, powinien je zrealizować. Więc jeśli ktoś tu jest niesłowny, to raczej pan Prezes. W ostatniej rozmowie wyraziłem oczekiwanie, że do końca marca drzewa mają być usunięte. W przeciwnym wypadku zlecimy to zadanie innemu podmiotowi, jednak dopiero jesienią tego roku, ze względu na rozpoczynający się okres lęgowy.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Andrzej

Pytanie: Witam Pana burmistrza! Pytanie moje jest skierowane odnośnie żwirowni w Storkowie nie uważa Pan że teraz jest już zapuzno na spotkania w sprawie drogi wywozu kruszywa z żwirowni Storkowo? Najpierw wydał Pan pozwolenie na kopanie a teraz problemy związane z uciążliwości wywozu zwala na powiat, policję i ITD że nie pilnuje przestrzegania zakazu! Na domiar złego nic Pan nie robi żeby zapobiec otwarciu żwirowni w Insku tylko przygląda się biernie ja żwirownia małymi krokami idzie do przodu!

Odpowiedź:

Witam Panie Andrzeju,

Nie "zwalam" na nikogo problemów związanych ze żwirownią - od dłuższego już czasu wskazuję przedsiębiorstwu SKSM, że łamie zapisy decyzji środowiskowej. Spotkanie służyło między innymi temu, by SKSM usłyszał to od innych podmiotów, żeby potem nie komentowano, że tylko ja się ich "czepiam". Mam nadzieję, że zostaną przez nich wreszcie wyciągnięte właściwe wnioski, bo jeśli nie, będę zmuszony wszcząć procedurę zawieszenia, bądź wycofania przedmiotowej decyzji.

Co do drugiej części pytania - może coś Panu umknęło, ale 30 grudnia 2016 roku po raz drugi odmówiłem wydania decyzji środowiskowej dla SKSM w sprawie otwarcia żwirowni między Ińskiem a Ciemnikiem. Moje stanowisko zostało zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie i mam nadzieję, że tym razem SKO mnie przyzna rację.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Jan

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu Mamy już termin licytacji zakładu po Polskim Koncernie Spirytusowym http://komornikstargard.org/?cr-auction=17-03-2017r-1100-obwieszczenie-o-terminie-opisu-i-oszacowania-nieruchomosci Czy w dalszym ciągu inwestor o którym Pan tak często wspominał na sesjach gotowy jest na kupno zakładu czy może już się wycofał?

Odpowiedź:

Witam Panie Janie,

Z przykrością muszę stwierdzić, że od jakiegoś czasu ów inwestor przestał dzwonić. Ja oczywiście sam go o takim stanie rzeczy poinformowałem. Mam nadzieję zatem, że on i może kilku innych jednak zechcą stanąć do licytacji. Może wreszcie będziemy z tego zakładu mieli jakiś pożytek i odzyskamy należne nam zobowiązania finansowe.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marek

Pytanie: Witam Panie Jacku jestem ciekaw co takiego uradziliscie w sprawie ciężarówek jeżdżących przez Storkowo bo ten znak co stoi z zakazem wjazdu ciężarówek przewozach kruszywo to jakaś parodia

Odpowiedź:

Witam Panie Marku,

Zwrócę po pierwsze uwagę na fakt, że znak o którym Pan pisze stoi przy drodze powiatowej i jestem ostatnią osobą, która ma wpływ na to jaki znak i gdzie jest postawiony na drodze o takiej kategorii, ponieważ nie należy to do moich kompetencji. Co do treści spotkania to przedstawiam Panu treść notatki służbowej:

W dniu 27 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Ińsku odbyło się spotkanie w związku z problemami przy wywozie kruszywa z kopalni firmy SKSM S.A. z wyrobiska Storkowo Pole B.

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Ińska i jego zastępca, przedstawiciele Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych: pani dyrektor Maria Kaczanowska, kierownik kopalni w Storkowie pan Roman Kieliszkowski, przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych pan dyrektor Ryszard Hadryś, przedstawiciele Policji pan Krzysztof Pakulski i pan Jacek Staniszewski, przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego oraz przewoźnicy. 

Na wstępie burmistrz wyjaśnił powód tego spotkania – skargi mieszkańców związane z przewozem przez Storkowo kruszywa z wyrobiska Storkowo Pole B wbrew istniejącemu zakazowi.

W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili swoje stanowiska:

 1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Ryszard Hadryś zwrócił uwagę na łamanie przez kierownictwo SKSM zapisów decyzji środowiskowych: a) z dnia 05.07.2011 roku w zakresie: „ II/8 należy zrealizować trasę wywozu kruszywa, poprzez wybudowanie nowej drogi prowadzącej od miejsca przedmiotowej eksploatacji do drogi powiatowej nr 0947 Brzeźniak – Storkowo (w rejonie rozwidlenia na Ginawę); II/9 projektowany odcinek drogi dojazdowej należy wykonać jako drogę gruntową utwardzoną kruszywem;” b) z dnia 08.10.2015 roku w zakresie: „Uzyskany w ten sposób półprodukt w postaci kruszywa zostanie przewieziony transportem do zakładu przeróbczego w Storkowie. Dojazd do kopalni dla pojazdów osobowych odbywać się będzie drogą powiatową Storkowo – Waliszewo. Kopalnia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzonej jezdni. Do wywozu produktu w postaci urobku wykorzystana zostanie droga gruntowa od strony północnej w kierunku miejscowości Ginawa.” Ponadto dyrektor Hadryś zwrócił uwagę na fakt, że wydobyte kruszywo na Polu B jest na miejscu ważone przez koparko - ładowarki i ładowane na samochody służące do transportu. Z ominięciem wspomnianej drogi technologicznej i z przejazdem w kierunku kopalni w Waliszewie kruszywo jest wywożone przez miejscowość Storkowo wbrew istniejącemu zakazowi przejazdu tą drogą dla samochodów przewożących kruszywa. Zwrócił on również uwagę na brak jednoznacznego oznakowania drogi wewnętrznej na terenie SKSM, co może wprowadzać przewoźników w błąd.
 2. Przedstawiciele Policji potwierdzili fakt łamania przez SKSM decyzji środowiskowych, co w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowości w wywozie kruszywa.
 3. Przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego zwrócił uwagę na to, że ewentualne kontrole jakie mogą oni przeprowadzić na terenach przylegających do kopalni w Storkowie i Waliszewie mogą być bardzo dotkliwe dla przewoźników. Poparł on stanowisko zarządcy dróg powiatowych i Policji.
 4. Przybyli na spotkanie przewoźnicy wskazali na wiele aspektów głównie ekonomicznych związanych z wywozem kruszywa z kopalni Storkowo Pole B. Zakaz przewozu przez Storkowo powoduje wzrost ich kosztów. W związku z powyższym zaapelowali do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Ryszarda Hadrysia o wyremontowanie drogi powiatowej przez Storkowo, co mogłoby spowodować zniesienie zakazu przejazdu dla samochodów przewożących kruszywa. Dyrektor Hadryś poinformował, że w najbliższych planach inwestycyjnych powiatu stargardzkiego droga przez Storkowo nie jest ujęta i nie ma szans na jej remont. Jedyną ewentualnością byłaby możliwość partycypacji w remoncie tej drogi przez Gminę Ińsko bądź innego partnera, np.: SKSM, jednak sytuacja finansowa Gminy Ińsko nie pozwala na dofinansowanie takiej inwestycji, a SKSM nigdy z taką propozycją się nie zwrócił. W związku z powyższym przewoźnicy zwrócili się do burmistrza o podjęcie rozmów z przedsiębiorstwem SKSM, które miałyby na celu współfinansowanie takiego remontu. Wyrazili przy tym opinię, że są przekonani, że przedsiębiorstwo SKSM będzie skłonne partycypować w kosztach modernizacji drogi przez Storkowo.
 5. Przedstawiciele SKSM nie zaprzeczyli kategorycznie faktom łamania przez nich zapisów decyzji środowiskowych z roku 2011 i 2015. Motywowali to względami ekonomicznymi, twierdząc, że literalne trzymanie się postanowień tych decyzji wpłynęłoby na zwiększenie kosztów eksploatacji. Milcząco przyznali jednak, że nie próbowali wnioskować do żadnej ze stron postępowania ani do organu który wydał decyzję o zmianę zawartych w nich zapisów. W trakcie spotkanie nie wystąpili z żadną inicjatywą, która pozwoliłby rozwiązać istniejący problem. Nie wypowiedzieli się w sprawie możliwości partycypacji w remoncie drogi powiatowej przez Storkowo. Wskazali na fakt wyremontowania niewielkiego odcinka drogi powiatowej na wysokości kopalni Waliszewo oraz na utrzymywanie porządku przy wyjeździe ze złoża Storkowo Pole B na drogę powiatową Storkowo – Waliszewo, tym samym potwierdzając, że są świadomi, iż łamią postanowienia decyzji środowiskowej zwłaszcza z dnia 08.10.2015 roku, w zakresie przewozu kruszywa drogą technologiczną.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Jarek

Pytanie: Witam Szanowny Panie Burmistrzu chciałbym się zapytać czemu Pan tak jest tak bardzo przeciwny zatrudnianiu mieszkańców naszej gminy w Insku? W urzędzie zatrudnił Pan panie z Węgrzyna w szkole duża liczba nauczycieli przyjezdnych z Ińska jedną panią nauczycieli Pan zwolnił dla obcych jest Pan bardzo przychylny! Czym to jest uwarunkowane i dlaczego pan Michał zatrudnienia swoich przyjaciół z którymi pracował w srebrnej rybce czy to jest sprawiedliwe? Mam nadzieję że pan odpowie na tę pytania pozdrawiam Jarek!

Odpowiedź:

Witam Panie Jarosławie,

Postaram się kolejno odnieść się do Pańskiego pytania: Panie z Węgorzyna nie zostały zatrudnione przeze mnie, tylko przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Panie te zostały zatrudnione, zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą, w trybie konkursowym, więc nie rozumiem, dlaczego wyciąga Pan takie wnioski, tym bardziej, że do konkursu z Ińska nikt się nie zgłosił. W tym roku OPS również będzie ogłaszał konkurs na pracownika socjalnego, więc zachęcam jak najbardziej mieszkańców naszej gminy, by do niego stanęli. Jeśli chodzi o szkołę, to do tej chwili redukujemy zatrudnienie i nie przypominam sobie, by w ostatnich dwóch latach ktoś został tam zatrudniony na stałe. Poza tym, obecny stan zatrudnienia w szkole odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach, więc trudno mnie czy obecną Panią dyrektor za to winić. Wreszcie ostatnia kwestia - Pan Michał nikogo nie zatrudnia, bo nie ma takich kompetencji. Zakładam, że myśli Pan o Panu Macieju, który w styczniu stanął do konkursu na wakujące stanowisko. Razem z nim do konkursu zgłosiła się Pani z Gminy Dobrzany, jednak nie spełniała warunków formalnych, więc w tej sytuacji Pan Maciej został zatrudniony. 

Nawiasem mówiąc Pan Maciej jest z Ińska, więc nie do końca rozumiem Pański sposób myślenia - zarzuca mi Pan, że jestem przeciwny zatrudnianiu mieszkańców naszej gminy, a jak już kogoś z Ińska zatrudniłem, to Pan mnie z tego powodu krytykuje.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Michał

Pytanie: Witam, Panie Burmistrzu chciałbym wiedzieć czy to prawda, że gminie grozi jakaś kara? Jeśli tak to chciałbym wiedzieć za co i jakie konsekwencje będą wyciągnięte wobec osoby, która doprowadziła do takiego stanu rzeczy. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Witam Panie Michale,

Nie rozumiem Pańskiego pytania? Proszę doprecyzować, z jakiego tytułu grozi nam jakaś kara? Nic mi nie wiadomo o tym, żeby nam coś groziło. 

Chyba że ma Pan na myśli sprawę sądową Klimek przeciwko Gmina Ińsko. 

Proszę doprecyzować pytanie.

 

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marek

Pytanie: Panie Burmistrzu. Co znaczy "obecne punkty". Czy ma Pan na myśli człowieka z brudnymi dmuchancami i brudnym dywanem na płocie? Ponadto wcześniej wspominał Pan o zamiarze zbudowania jakiegoś budynku, gdzie byłyby pomieszczenia z przeznaczeniem pod handel/usługi. Zatem prosze o doprecyzowanie konkretnie co jest planowane przy plazy i jakie obowiązywać bedą zasady.

Odpowiedź:

Witam Panie Marku,

Dotychczas nie praktykowano przetargów na punkty gastronomiczne na plaży. Osoby zainteresowane ustawieniem punktu gastronomicznego na plaży zgłaszały się do urzędu i otrzymywały zgodę, bądź nie. Nie zawsze dzierżawcy wypełniali spoczywające na nich oczekiwania. Właśnie to skłoniło mnie do zaprojektowania obiektu trwałego na plaży, który będzie wypełniał zarazem kilka funkcji. Gdy projekt będzie gotowy (a to już niebawem), zaprosimy osoby zainteresowane do rozmów. Poza tym proszę nie zapominać, że na plaży znajdują się dwa trwale związane z gruntem obiekty. Z posiadanych informacji wynika, że oba będą w tym roku prowadziły działalność gastronomiczną. W mojej ocenie te dwa działające obiekty są w stanie zabezpieczyć potrzeby użytkowników plaży. Punkty nietrwale związane z gruntem wiążą się z ryzykiem choćby z tego powodu, że istnieje zagrożenie skażenia wody bakteriami. Już raz kilka lat temu z takiego powodu plaża w Ińsku była przez cały miesiąc zamknięta. Właśnie dlatego nie jestem skłonny wydawać dodatkowe zezwolenia na działalność gastronomiczną na plaży. Odnosząc się do pana z dmuchańcami pragnę zwrócić uwagę na to, że jego działalność nie jest typowo gastronomiczna. Co do estetyki - zostanie on pouczony o konieczności utrzymania swych urządzeń w odpowiednim stanie i czystości. Poza tym proszę nie zapominać o nadzorze Sanepidu. 

Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do świadczonych usług właśnie w sferze czystości, może je zgłaszać do Sanepidu, do czego zresztą zachęcam.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marek

Pytanie: Panie Burmistrzu, czy w tym roku będzie ogłoszony przetarg na miejsca do handlu przy plaży w sezonie letnim? Czy możliwe jest stworzenie wytycznych wizualnych, zeby to jakoś wszystko estetycznie wyglądało?

Odpowiedź:

Witam Panie Marku,

Nie zakładam takiej ewentualności. Istniejące punkty zabezpieczają potrzeby użytkowników plaży.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: obywatel

Pytanie: jaki był powód zmiany kancelarii prawnej?

Odpowiedź:

Witam Pana/Panią,

Powodem zmiany kancelarii prawnej były uwagi zgłaszane przez radnych.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Arek

Pytanie: Witam Panie Jacku mam pytanie czy jest już wiadomo kiedy zostanie uruchomiona żwirownia w Insku pozdrawiam Arkadiusz

Odpowiedź:

Witam Panie Arkadiuszu,

Podtrzymuje swoje stanowisko i na dzień dzisiejszy nie wydałem zgody na otwarcie żwirowni w okolicy Ińska.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: Marek

Pytanie: Panie Burmistrzu, kiedy dokładnie zostanie zakupiona kamera do filmowania sesji rady? Obiecał pan to załatwić w tym roku. Mam nadzieje, ze nie w Sylwestra... jaki jest z tym problem?

Odpowiedź:

Witam Panie Marku,

Niestety nie jestem w stanie powiedzieć kiedy zostanie zakupione urządzenie rejestrujące na UGiM Ińsko. Zapewne będzie to w roku 2017.

Na obecną chwilę z mojej inicjatywy będzie używana moja prywatna kamera do rejestracji Sesji Rady Miejskiej w Ińsku

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Stefania

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, Czy zostanie dotrzymana Pana obietnica ,że w tym roku na plaży miejskiej powstanie molo?

Odpowiedź:

Witam Pani Stefanio,

Do końca marca 2017 r. będzie gotowy projekt łącznie z pozwoleniem na budowę. Budowa pomostu i wieży widokowej realizowana będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Znaczy to, że realizacja budowy nie do końca zależna będzie od naszej Gminy. Umowa na dofinansowanie inwestycji jest podpisana i będzie zrealizowana na 100 %

Zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektor ZPKWZ obecnie trwa procedura przygotowania przetargów.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Ania

Pytanie: Witam.Chciałam się upewnić czy sklep który ma być budowany na starym pegeerze czy powstanie pod koniec 2017 roku ?

Odpowiedź:

Witam Pani Anno,

Sklep będzie budowany na terenie po tartaku obok Posterunku Policji w Ińsku. Inwestor posiada już pozwolenie na budowę i przekazał teren wykonawcy. Niebawem rozpocznie się budowa.

Market ma być otwarty jeszcze w tym roku

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Agnieszka

Pytanie: Witam serdecznie, chciałam zapytać o działania w sprawie świetlicy w Linowku? Czy zgodnie z planem remont ruszy już w tym roku?

Odpowiedź:

Witam Pani Agnieszko,

Zgodnie z planem remont ruszy wówczas, kiedy będziemy mogli zabezpieczyć środki własne, ponieważ środki zewnętrzne mamy zabezpieczone w ramach LGD WIR. Nie zapisaliśmy tej inwestycji w budżecie na rok 2017 ponieważ szukamy możliwości sfinansowania wkładu własnego. Mam szczerą nadzieję na to, że zrealizujemy to zadanie w 2018 r.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Majka

Pytanie: Dzień dobry!Ja bym się upierała jednak,że stojaki na rowery sa nieprawidłowo zamocowane ponieważ to widać po tym jak się rower postawi[raczej nie da się go postawić].Proszę samemu spróbowac postawić rower i się przekonać.Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Witam Pani Maju,

Nie twierdzę, że nie ma Pani racji. Obiecuję, że przyjrzę się temu dokładnie i jeśli okaże się to możliwe, to dokonamy zmiany.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Judyta

Pytanie: Panie burmistrzu jeżeli przpisy mówią że obowiązek odśnieżania chodnika leży po stronie właściciela przylegającej do chodnika działki,to dlaczego tego nie robią mieszkańcy ińska

Odpowiedź:

Witam Pani Judyto,

Nieprawdą jest, że wszystkie chodniki w Ińsku są przez nas odśnieżane. 

W związku z tym że na utrzymanie zimowe i letnie mamy podpisane umowy z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich na zimowe utrzymanie tych dróg w mieście Ińsko, to są przez nasze służby oczyszczane chodniki przy ulicach Bohaterów Warszawy, Sienkiewicza i Armii Krajowej.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Grzegorz

Pytanie: Witam panie burmistrzu dlaczego nie ma nowego aswaltu na terenie remizy strazackiej w Ińsku pozdrawiam serdecznie Grzegorz

Odpowiedź:

Witam Panie Grzegorzu,

Do końca 2018 roku zamierzamy teren przed remizą strażacką wybrukować.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Jan

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu Kiedy i czy złoży Pan skargę na przewlekłość postępowania komorniczego w sprawie Polskiego Koncernu Spirytusowego? W wyniku takiej skargi sąd może zasądzić nawet do 10 tysięcy złotych od komornika za jego opieszałość, a nadto zobowiązać komornika do podjęcia określonych działań. Zakład niejednokrotnie był wyceniany Kwiecień ,maj 2015 OLX 47mln, czerwiec 2015 OLX 25mln wyceny syndyka. Marzec 2016 przejęcie zakładu przez komornika z polecenia banku, do listopada 2016 ten pan nie zrobił kompletnie nic W pierwszych dniach listopada łaskawie zjawił się na terenie zakładu z rzeczoznawcą , kolejne trzy miesiące i nic Według mnie jest to ewidentne działanie głównego wierzyciela na szkodę pozostałych, przez przewlekłość postępowania komornika.

Odpowiedź:

Witam Panie Janie,

Składaliśmy już pismo w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Skarbu Państwa. Po tej interwencji komornik skontaktował się ze mną i zostałem zapewniony o tym, że trwa obecnie wycena majątku i w pierwszym kwartale 2017 roku zostanie ogłoszona licytacja. Jeśli tak się nie stanie w miesiącu kwietniu prawdopodobnie złożę skargę na opieszałość postępowania.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Teresa

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu.Moje pytanie brzmi: Czy i kiedy będą wcinane drzewa na cmentarzu w Ińsku,proszę o prawdziwą odpowiedż.

Odpowiedź:

Witam Pani Tereso,

Żeby dokonać wycinki drzew na cmentarzach musi być sprzyjająca pogoda, ponieważ miejsce wycinki jest szczególne, więc nie możemy sobie pozwolić na jakikolwiek błąd. Zależy mi na tym bardzo, aby wreszcie tego dokonać, bo przecież to z mojej inicjatywy podeszliśmy do wycinki drzew. Mam szczerą nadzieję na to, że uda się to zadanie wykonać do końca lutego 2017r. Jednak podkreślam - najważniejsze jest bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia, więc konieczna jest sprzyjająca pogoda!


Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Majka

Pytanie: Dzień dobry.Czy mogłabym prosić o prawidłowe zamontowanie stojaków na rowery na promenadzie?Póki co są zamontowane odwrotnie i bezużyteczne.

Odpowiedź:

Witam Pani Maju,

Sęk w tym, że one są zamontowane prawidłowo. Ja też zwracałem uwagę na etapie odbioru inwestycji na ten fakt, jednak wykonawca potwierdził, że tak jak teraz są zamontowane, jest właśnie prawidłowo.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak